TEHNOLOGIJA

Iznad naših glava ‘zvanično’ se nalazi 2.650 satelita, od kojih je 1.008 namijenjeno komunikacijama, ali se preetpostavlja da je pravi broj daleko veći – oko 6.000.

11 May 2021

Od jednostavnih mašina za računanje, do prijenosnih računara i smartfona koji mogu da simuliraju čitave virtualne svjetove.

08 May 2021