IBA ostaje bez statusa krovne organizacije u boksu

Prema stavu MOK-a, Međunarodni bokserski savez nije proveo reforme vezane uz vođenje, financije i etičke standarde; žalba na takvu odluku mu je odbijena.

IBA, koju vodi Rus Umar Kremlev, suspendirana je 2019. godine (Tim Shaffer / Reuters - Arhiva)

Međunarodna sportska arbitraža (CAS) odbila je žalbu Međunarodnog bokserskog saveza (IBA) na odluku Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) po kojoj se IBA-i oduzima status krovne organizacije u tom sportu.

MOK je zaključio kako IBA nije provela reforme vezane uz vođenje, financije i etičke standarde, prenosi Reuters.

„Svoju odluku skupština MOK-a je donijela na osnovu prijedloga Izvršnog odbora i to nakon dugog procesa koji je počeo vrlo brzo nakon Olimpijskih igara u Riju 2016. Tokom tog procesa MOK je od IBA-e zatražio provođenje brojnih mjera kako bi se riješila brojna pitanja vezana uz vođenje i financijsku stabilnost“, objašnjava CAS.

„IBA nije pojačala svoju financijsku transparentnost i samoodrživost, a nije niti provedena propisana mjera koju je zatražila ‘Grupa za nadzor reformi’ kako bi se promijenila kultura u organizaciji. Kako nisu zadovoljena tri elementa, koja je zatražila Skupština MOK-a, odluka o oduzimanju ovlasti IBA-i je legitimna“, obrazložio je CAS.

IBA, koju vodi Rus Umar Kremlev, suspendirana je odlukom MOK-a još 2019. godine.

Izvor: Agencije