Šta treba znati o jedinstvenoj zaljevskoj vizi

Jedinstvena zaljevska viza uskoro će stupiti na snagu i trajat će 30 dana tokom kojih će turisti moći posjetiti šest zemalja, slično šengenskoj vizi koja povezuje neke evropske zemlje.

Jedinstvena zaljevska viza bit će prvi korak na putu ujedinjenja ekonomskih politika ovih zemalja (Qatar News Agency)

Piše: Ahmed Reda

Jedinstvena zaljevska viza uskoro će stupiti na snagu i postati jedinstven ključ za vrata arapskih zaljevskih zemalja. Ovo je korak koji se smatra vrlo važnim jer doprinosi jačanju saradnje i produbljivanju turističkih, ekonomskih, pa čak i političkih veza između zemalja članica Vijeća za saradnju zemalja Zaljeva (GCC), zatim naglašava poziciju zemalja Zaljeva kao istaknute turističke destinacije na globalnom nivou te turistima i posjetiteljima olakšava kretanje između zemalja GCC-a.

Dokle se stiglo s jedinstvenom zaljevskom vizom?

Zaljevski tehnički komiteti trenutno rade na utvrđivanju oblika i prirode jedinstvene zaljevske turističke vize koja je odobrena na 44. Zaljevskom samitu. Ovo je potvrdio generalni sekretar GCC-a Jasem Mohamed Al-Budaiwi na osmom sastanku ministara za turizam zemalja GCC-a.

Al-Budaiwi je istakao da ti komiteti, također, proučavaju kako da rade s ovom vizom kako bi njeno uvođenje bilo u skladu sa sistemima i zakonima svih zemalja GCC-a. Potvrdio je da jedinstvena turistička viza ima za cilj privlačenje stranih turista u zemlje GCC-a i aktiviranje komponenti važnog vitalnog sektora.

Kada viza stupa na snagu i koliko dugo traje?

Jedinstvena turistička zaljevska viza, koja je odobrena na 44. Zaljevskom samitu u Dohi u decembru prošle godine, stupiće na snagu početkom naredne godine. Trajat će 30 dana, tokom kojih će turisti moći posjetiti šest zemalja članica GCC-a s jednom vizom, slično šengenskoj vizi koja povezuje neke evropske zemlje. Novi vizni sistem će, također, pojednostaviti putne procedure i za državljane zemalja članica GCC-a.

Kako viza podržava turistički sektor Zaljeva?

Jedinstvena viza olakšat će turistima i posjetiteljima da se kreću između zemalja GCC-a lako i povoljno, čime će se povećati uloga turizma kao pokretača ekonomskog rasta i otvoriti nove mogućnosti za ulaganja u turistički sektor u svakoj od zemalja članica, što će se odraziti na ekonomiju i sve sektore zemalja GCC-a.

Prema analitičarima, zemlje GCC-a postale su zvanično prepoznate i preporučene turističke destinacije zbog svog međunarodnog kredibiliteta, političke stabilnosti, infrastrukture, aerodroma i otvorenog neba, osim mnogih turistički atraktivnih elemenata, na kojima su zemlje GCC-a radile kao jednom od najvažnijih sektora za raznovrsnost izvora prihoda.

Šta ova viza nudi za plan zaljevske integracije?

Dr. Ahmed Qasim Hussein, istraživač u Arapskom centru za istraživanje i političke studije, kaže da jedinstvena zaljevska viza doprinosi jačanju integracije i saradnje Zaljeva kroz mnoge aspekte.

Najvažniji je jačanje zajedničkog zaljevskog identiteta olakšavanjem kretanja pojedinaca na način koji omogućava uspostavljanje zaljevske zajednice, kao što je Šengenski sporazum bio odlučujući faktor u uspostavljanju zajedničkog identiteta i stvaranju jedinstvsneog zajedničkog evropskog prostora.

S druge strane, Hussein smatra da će zajednička viza doprinijeti i podsticanju trgovine, investicija i turizma zbog olakšanog kretanja pojedinaca, privrednika i investitora, pogotovo što zemlje Zaljeva imaju slične ekonomije i planove kada je riječ o podsticanju investicija i turizma, diverzifikaciji izvora prihoda i neovisnosti o energiji kao primarnom izvoru u izgradnji vlastite ekonomske snage.

Prema Husseinovim riječima, viza predstavlja i vid sigurnosne saradnje kroz razmjenu sigurnosnih informacija i koordinaciju zajedničkih napora u suprotstavljanju svim sigurnosnim prijetnjama, prije svega borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala.

Koji su dobici na političkom nivou?

Hussein smatra da je jačanje političkog jedinstva i unutrašnje stabilnosti među arapskim zaljevskim zemljama jedan od dobitaka koji bi mogla donijeti jedinstvena zaljevska viza. To je prvi element za postizanje integracije Zaljeva na političkom nivou, pogotovo jer se suočavamo s raspadanjem političkih granica pred kretanjem pojedinaca.

Objasnio je da će ova viza ograničiti ili smanjiti vanjske pritiske na zemlje Zaljeva i povećati njihovu sposobnost da se na efikasan način suočavaju s vanjskim izazovima. Zbog toga bi, u slučaju da se postigne sporazum između država članica GCC-a, viza mogla poslužiti kao model za integraciju na koji se trebaju ugledati druge arapske regije, kao što je Magreb i Levant.

Govoreći o važnosti jedinstvene vize u povećanju utjecaja zemalja GCC-a u regiji i svijetu, Hussein je naglasio da će jedinstvena zaljevska viza biti prvi korak na putu ujedinjenja ekonomskih politika ovih zemalja te će igrati važnu ulogu u jačanju sigurnosne saradnje u različitim oblastima. Ovo, u konačnici, podržava zajedničke stavove o različitim međunarodnim pitanjima i čini zaljevsku regiju efikasnom i utjecajnom međunarodnom silom u međunarodnoj politici.

Ministri za turizam u zemljama GCC-a nadaju se da će jedinstvena viza doprinijeti jednostavnijoj proceduri putovanja i potaknuti putnike da ostanu duže u regiji Zaljeva i putuju više, čime će se ojačati njihova individualna i kolektivna ekonomija.

Očekuje se da će jedinstvena zaljevska viza dovesti do poboljšanja interesa za krstarenje u regiji, jer putnici na kruzerima više neće morati aplicirati za vize za svaku luku u koju pristaju.

Izvor: Al Jazeera