Od 1. februara euro će biti jedina valuta na Kosovu

Srbijanski dinar je do sada bio u upotrebi na Kosovu u sredinama u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, koje prima plate, penzije, socijalnu pomoć ili druge vrste naknada iz budžeta Republike Srbije.

Razmjena valuta se može vršiti samo preko institucija licenciranih od Centralne banke Kosova koje nude ovu uslugu (Reuters)

Jedina valuta koja se, od 1. februara, može koristiti za obavljanje gotovinskih transakcija i u platnom sistemu na Kosovu je euro, objavila je Centralna banka Kosova.

Prema uredbi o gotovinskom poslovanju, koju je usvojio Upravni odbor Centralne banke Kosova, „ostale ne-euro valute mogu se koristiti na Kosovu samo kao vrijednost za skladištenje u fizičkom obliku ili na bankovnim računima u ne-euro valutama, za vršenje međunarodnih plaćanja u ne-euro valutama i za devizne aktivnosti“.

Također, razmjena valuta se može vršiti samo preko institucija licenciranih od Centralne banke Kosova koje nude ovu uslugu, prenosi Anadolija.

Srbijanski dinar je do sada bio u upotrebi na Kosovu u sredinama u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, koje prima plate, penzije, socijalnu pomoć ili druge vrste naknada iz budžeta Republike Srbije.

Višestruka svrha novih pravila

Kako je rečeno iz Centralne banke Kosova, svrha uredbe je „unapređenje i definisanje regulatornih standarda za profesionalno obavljanje poslova finansijskih institucija u oblasti gotovinskog poslovanja, uključujući kontrolu količine novca u opticaju, zaštitu integriteta finansijskog sistema, borbu protiv falsifikovanog novca, zaštitu potrošača, borbu protiv pranja novca i aktivnosti finansiranja terorizma, kao i rješavanje drugih pitanja u vezi sa djelokrugom Centralne banke“.

Uvoz i izvoz euro novčanica i kovanog novca i drugih valuta na Kosovu može se vršiti samo za i od strane bankarskih i nebankarskih finansijskih institucija licenciranih od Centralne banke Kosova za obavljanje aktivnosti finansijskog bankarstva.

U cilju sprečavanja unošenja falsifikovanog novca, fizička i pravna lica koja ne obavljaju finansijsku djelatnost dužna su da deklarišu kovani novac ako nose više od 100 komada/jedinica bez obzira na novčanu vrijednost.

Izvor: Agencije