Stopa nezaposlenosti u BiH 13,1 posto

U periodu od aprila do juna radnu snagu Bosne i Hercegovine činilo je 1,4 miliona osoba, od čega je 1,2 miliona (86,9 posto) bilo zaposleno, a 179.000 (13,1 posto) nezaposleno.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 64,5 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina (AP - Ilustracija)

Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini iznosila je, u drugom kvartalu ove godine, 13,1 posto, pokazali su rezultati ankete o radnoj snazi.

U periodu od aprila do juna radnu snagu Bosne i Hercegovine činilo je 1,4 miliona osoba, od čega je 1,2 miliona (86,9 posto) bilo zaposleno, a 179.000 (13,1 posto) nezaposleno, javila je Fena.

Prema tim podacima, broj zaposlenih osoba se povećao za 0,8 posto, dok se broj nezaposlenih smanjio za 0,7 posto u poređenju sa prethodnim kvartalom, pokazuju podaci iz istraživanja Agencije za statistiku BiH.

Broj osoba izvan radne snage u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu ove godine iznosio je 1,515 miliona i smanjio se za 0,5 posto u odnosu na prethodni kvartal.

U drugom kvartalu ove  godine, stopa aktivnosti je bila 47,4 posto, stopa zaposlenosti 41,2 posto, stopa nezaposlenosti 13,1 posto, a stopa neaktivnosti 52,6 posto.

Najviše zaposlenih u uslužnim djelatnostima

U tom periodu, od ukupne radne snage 66,5 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 6,3 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,2 posto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 64,5 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 21,3 posto starosnoj grupi od 50 do 64, dok 13,9 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,3 posto ima 65 i više godina.

Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima (57,3 posto), zatim u industriji i građevinarstvu (35,2 posto) te u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu (7,5 posto).

Anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini se provodi kontinuirano prema novoj, redizajniranoj metodologiji usklađenoj sa novom regulativom Evropskog parlamenta i Vijeća, koja je stupila na snagu 1. januara 2021. godine. Anketa je provedena na uzorku koji je u drugom kvartalu ove godine obuhvatio 10.713 domaćinstava.

Izvor: Agencije