Devizne rezerve u BiH 7,84 milijarde eura

Na godišnjem nivou devizne rezerve Centralne banke BiH manje su za 320 miliona eura, odnosno 3,9 posto.

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u aprilu 2023. godine iznosila je 4,6 posto, nominalno 498,9 miliona eura (Fena)

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju aprila 2023. godine iznosile su 15,33 milijarde konvertibilnih maraka (7,84 milijarde eura).

U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje deviznih rezervi od 122,1 milion konvertibilnih maraka (62,46 miliona eura – 0,8 posto), dok su na godišnjem nivou devizne rezerve Centralne banke BiH manje za 625,7 miliona konvertibilnih maraka (320 miliona eura – 3,9 posto), prenosi Fena.

U strukturi deviznih rezervi, na mjesečnom nivou su povećane investicije u vrijednosne papire za 95,4 miliona konvertibilnih maraka (48,8 miliona eura – 1,5 posto), kao i depoziti kod nerezidentnih banaka za 9,6 miliona konvertibilnih maraka (4,9 miliona eura – 0,1 posto).

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju aprila 2023. godine iznosili su 22,39 milijardi konvertibilnih maraka (11,45 milijardi eura) i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje od 175 miliona konvertibilnih maraka (89,5 miliona eura – 0,8 posto), pokazuju podaci Centralne banke BiH.

Godišnji rast kredita stanovništva

Kreditni rast registrovan je kod sektora stanovništva za 86,1 milion konvertibilnih maraka (44 miliona eura – 0,8 posto), privatnih preduzeća za 79,5 miliona konvertibilnih maraka (40,67 miliona eura – 0,9 posto), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 5,8 miliona konvertibilnih maraka (tri miliona eura – jedan posto) i kod vladinih institucija za 5,5 miliona konvertibilnih maraka (2,8 miliona eura – 0,5 posto). Smanjenje kreditnog rasta je registrovano kod ostalih domaćih sektora za dva miliona konvertibilnih maraka (milion eura – 1,2 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u aprilu 2023. godine iznosila je 4,6 posto, nominalno 975,3 miliona konvertibilnih maraka (498,9 miliona eura).

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 604,9 miliona konvertibilnih maraka (309,44 miliona eura – 5,7 posto), privatnih preduzeća za 296,8 miliona konvertibilnih maraka (151,8 miliona eura – 3,3 posto), nefinansijskih javnih preduzeća za 99,2 miliona konvertibilnih maraka (50,75 miliona eura – 19,6 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 1,4 miliona konvertibilnih maraka (720.000 eura – 0,8 posto). Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 27 miliona konvertibilnih maraka (13,8 miliona eura – 2,4 posto).

Izvor: Agencije