Predložene promjene u osiguranju depozita zbog propasti banaka

Američki regulator podržava podizanje limita osiguranja depozita za poslovne račune za plaćanje iznad trenutnih 250.000 dolara.

Prijedlog je uslijedio nakon što je zatvorena problematična First Republic Banka, dok bi njenu imovinu trebao kupiti JPMorgan Chase (Reuters)

Američka Federalna korporacija za osiguranje depozita (FDIC) izvršila je pregled nacionalnog sistema osiguranja depozita i opcija za reformu usljed nedavnih neuspjeha u bankarskom sektoru, javlja Anadolija.

Iz FDIC-a je objavljen sveobuhvatan pregled sistema osiguranja depozita i opcija za reformu za rješavanje problema finansijske stabilnosti koji proizilaze iz nedavnih bankrota banaka.

Izvještaj “Opcije za reformu osiguranja depozita” ispitao je ulogu osiguranja depozita u promovisanju finansijske stabilnosti i sprečavanju bankrota banaka, uz politike koje mogu zahtijevati promjene u pokriću osiguranja depozita.

Veći limit osiguranja

FDIC je naveo da podržava podizanje limita osiguranja depozita za poslovne račune za plaćanje iznad trenutnih 250.000 dolara.

Savjetovano je da se ponudi neograničeno pokriće kako bi se proširilo neograničeno osiguranje depozita na sve deponente.

Regulator se zalaže i za nuđenje različitih limita osiguranja depozita za različite vrste računa, u kojima bi računi za poslovna plaćanja imali veće pokriće od ostalih računa.

FDIC-ov prijedlog je uslijedio nakon što je zatvorena problematična First Republic Bank, čiju bi imovinu trebao kupiti JPMorgan Chase.

Izvor: Agencije