Niže cijene plina u Federaciji BiH donose i jeftinije grijanje u Sarajevu

Odobrenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine po zahtjevu Energoinvesta za nižom cijenom plina očekuje se 12. januara, s primjenom od prvog dana 2023. godine.

Toplane će uputiti zahtjev Vladi Kantona Sarajevo za korigiranje cijena centralnog grijanja (Al Jazeera - Ilustracija)

Pojeftinjenje prirodnog plina u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine trebalo bi dovesti do pada cijena centralnog grijanja u Kantonu Sarajevo (KS), potvrđeno je agenciji Fena iz Kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane.

Glasnogovornica Toplana Irma Aščerić navela je da su upoznati iz medija da je Energoinvest zatražio od Vlade Federacije odobrenje za umanjenje cijene prirodnog plina za 9,6 posto.

“U cilju zadovoljstva naših korisnika u KS-u, Toplane će, nakon što budu imale konačnu informaciju o pojeftinjenju plina, uputiti zahtjev Vladi KS-a za korigiranje cijena centralnog grijanja, u skladu s umanjenom cijenom plina“, rekla je ona te pojasnila  da konačnu odluku o cijeni centralnog grijanja donosi kantonalna Vlada.

Odobrenje Vlade Federacije po zahtjevu Energoinvesta očekuje se 12. januara, s primjenom od prvog dana 2023. godine.

Više faktora dovelo do sniženja cijene

Kompanija Energoinvest podnijela je u ponedjeljak zahtjev Vladi Federacije za odobrenje snižene prodajne cijene prirodnog plina za prvi kvartal 2023. godine.

Dostavljenim zahtjevom cijena prirodnog plina trebala bi biti umanjena za 9,6 posto u odnosu na cijenu iz prethodnog, četvrtog kvartala 2022. godine.

“Prodajnu cijenu plina od Gazprom Eksporta dobili smo zvanično jutros [ponedjeljak] i ona je saglasno obračunu po plinskoj formuli umanjena za iznos od 4,98 posto u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala. Uz navedeno, došlo je i do značajne promjene još druga dva parametra koja učestvuju u formiranju cijene, a to je da su dva operatora transportnog sistema u [bh. entitetu] Republici Srpskoj, Gaspromet Pale i Sarajevo Gas Istočno Sarajevo, povećali cijenu troškova transporta plina za više od 50 posto za naredni period. Također je došlo do umanjenja vrijednosti dolara u odnosu na konvertibilnu marku, poredeći četvrti kvartal 2022. godineu odnosu na januar 2023. godine“, naveli su iz Energoinvesta.

Sve navedeno, kako dodaju, rezultiralo je obračunskom cijenom koja je dostavljena Vladi Federacije na odobrenje, a koja je, kako je navedeno, 9,6 posto niža u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala.

Izvor: Agencije