Smanjena nezaposlenost i u EU, i u eurozoni

Stopa nezaposlenosti pala je sa 7,2 posto, koliko je iznosila u junu prošle godine, na šest posto, dok je u eurozoni zabilježen pad sa 7,9 na 6,6 posto.

Stopa nezaposlenosti mladih bila je 13,6 posto i u Uniji, i u eurozoni (EPA)

Nezaposlenost na godišnjem nivou i u Evropskoj uniji (EU) i u eurozoni u junu je smanjena, pokazali su zvanični podaci Eurostata, statističke agencije EU-a, objavljeni u ponedjeljak.

Stopa nezaposlenosti pala je na šest posto, sa 7,2 posto u junu 2021. godine, dok je u eurozoni zabilježen pad sa 7,9 na 6,6 posto.

“Eurostat procjenjuje da je 12,93 miliona muškaraca i žena u EU-u, od čega 10,92 miliona u eurozoni, bilo nezaposleno u junu 2022. godine”, navodi se u izvještaju.

Smanjenje za 2,31 miliona

Iz Eurostata navode da se u poređenju sa junom 2021. godine nezaposlenost smanjila za 2,31 miliona u EU i za 1,95 miliona u eurozoni.

“Stopa nezaposlenosti mladih bila je 13,6 posto i u EU-u i u eurozoni”, navedeno je u izvještaju na koji se poziva Anadolija.

Eurozona je monetarna unija 19 država članica Evropske unije koje su usvojile euro kao primarnu valutu i jedino zakonsko sredstvo plaćanja.

Izvor: Agencije