Evropska komisija: Hrvatska spremna za euro

Manje od decenije od ulaska u EU, Hrvatska je spremna pridružiti se euru od 1. januara, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Hrvatska kuna je u julu 2020. uključena u Evropski kursni mehanizam po centralnom paritetu jedan euro za 7,53450 kuna (Igor Soban / Pixsell)

Hrvatska zadovoljava konvergencijske kriterije i Evropska komisija je u srijedu zaključila da je spremna postati 20. članicom europodručja od 1. januara 2023. godine.

“Čestitke Hrvatskoj! Danas je Hrvatska napravila značajan korak prema prihvaćanju eura, naše zajedničke valute. Manje od decenije od ulaska u EU, Hrvatska je sada spremna pridružiti se euru od 1. januara”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Dodala je da će ulazak u europodručje hrvatsku ekonomiju učiniti jačim, donijeti koristi građanima, preduzećima i društvu općenito te da će i euro postati jači s ulaskom Hrvatske.

Evropska centralna banka (ECB) i Evropska komisija objavili su u srijedu izvještaj o konvergenciji u kojem se ocjenjuje napredak država članica u ispunjavanju kriterija  koje moraju ispuniti kako bi uvele euro. Izvještaj pokriva sedam zemalja – Bugarsku, Češku, Hrvatsku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju i Švedsku. Danska ima trajno izuzeće od obaveze uvođenja eura i nije obuhvaćena izvještajem.

ECB i Evropska komisija svaka za sebe izrađuju svake dvije godine izvještaje o konvergenciji, koja su komplementarna.

Ti izvještaji su temelj za odluku Vijeća o tome ispunjava li neka zemlja uvjete za pridruživanje euru.

Istodobno s objavljivanjem konvergencijskog izvješća, Komisija je objavila i prijedlog odluke Vijeća EU-a i prijedlog uredbe o ulasku Hrvatske u europodručje.

Konačna odluka 12. jula

“U svjetlu procjene Komisije i uzimajući u obzir dodatne faktore relevantne za ekonomsku integraciju i konvergenciju, uključujući razvoj platnog bilansa i integraciju tržišta roba, rada i finansijskih tržišta, Komisija smatra da Hrvatska ispunjava uslove za uvođenje eura”, ističe izvršno tijelo EU-a, piše Hina.

O izvještaju i tim prijedlozima raspravljat će euroskupina na sastanku 16. juna, a ona će uputiti preporuku Vijeću za ekonomske i finansijske poslove (ECOFIN), koje će, kako se očekuje, dan poslije, 17. juna dati političku saglasnost.

Potom će političku saglasnost dati čelnici država članica na samitu 23. i 24. juna  a onda će Europski parlament na plenarnoj sjednici od 4. do 7. jula dati mišljenje o tim prijedlozima.

Konačnu odluku usvajanjem zakonodavnih akata donijet će ECOFIN na sastanku 12. jula. Tada će biti donesena uredba o pristupanju Hrvatske europodručju i uredba o definitivnom kursu po kojem će se mijenjati kune za euro.

Hrvatska kuna je u julu 2020. uključena u Evropski kursni mehanizam (ERM II) po centralnom paritetu jedan euro za 7,53450 kuna. Očekuje se da će to biti i konačni tečaj konverzije.

Za ulazak u eurozonu potrebno je ispuniti konvergencijske kriterije, tzv. “kriterije iz Maastrichta”.

Oni uključuju stabilnost cijena, uredne javne finansije, stabilnost deviznog kursa i konvergenciju dugoročnih kamatnih stopa.

Provjerava se i usklađenost nacionalnog zakonodavstva s pravilima ekonomske i monetarne unije (EMU).

 

Izvor: Agencije