Nezavisni advokat upozorava da Austrija krši prava stranih radnika

Austrija krši zakone Evropske unije zbog smanjenja dječjeg doplatka i porodičnih poreznih olakšica za djecu radnika iz drugih članica.

Nezavisni advokati su specifičnost Suda Evropske unije (EPA)

Nezavisni advokat Suda Evropske unije Jean Richard de La Tour objavio je u četvrtak mišljenje da Austrija krši zakone EU-a zbog smanjenja dječjeg doplatka i porodičnih poreznih olakšica za djecu radnika iz drugih država članica koja ne žive u Austriji nego u svojoj matičnoj državi.

Od 1. januara 2019. godine Austrija za radnike čija djeca stalno borave u drugoj državi članici primjenjuje prilagodbu paušalnog iznosa porodičnih davanja kao i iznosa različitih poreznih povlastica, ovisno o općdg nivoa cijena u dotičnoj državi članici, prenosi Hina.

Evropska komisija je podnijela tužbu protiv Austrije jer smatra da je tu riječ o diskriminaciji radnika migranata u odnosu na austrijske državljane, što je protivno pravu EU-a.

Tužbu podržalo više članica EU-a

Tužbu Komisije podržalo je više članica Unije: Češka, Hrvatska, Poljska, Rumunija, Slovenija, Slovačka i Danska.

Nezavisni advokat Jean Richard de La Tour predložio je u četvrtak Sudu EU-a da prihvati Komisijinu tužbu i da utvrdi da je prilagodba porodičnog doplatka, odbitka za uzdržavano dijete, porodičnog bonusa plus, odbitka za jedinog hranitelja, odbitka za samohrane roditelje i odbitka za uzdržavanje radnika migranata čija djeca imaju stalno boravište u drugoj državi članici protivna pravu Unije.

Prema nezavisnom advokatu, “porodična davanja, kao što su austrijski porodični doplatak i odbitak za uzdržavano dijete, ne podliježu smanjenju ili izmjeni zbog činjenice da korisnik ili članovi njegove porodice borave u drugoj državi članici”.

“Utvrđivanje iznosa tih davanja ovisno o boravištu članova porodice predstavlja povredu prava na slobodno kretanje dodijeljenog građanima Unije”, ističe nezavisni advokat.

Presuda će biti donesena naknadno

Mišljenja nezavisnog advokata nisu obvezujuća za Sud EU-a, iako u praksi on najčešće slijedi ta mišljenja.

Nezavisni advokati su specifičnost Suda EU-a i njihov je zadatak predložiti u punoj nezavisnosti pravno rješenje u predmetu za koji su zaduženi.

Sud će u ovom predmetu donijeti presudu naknadno.

Austrijska vlada je i nakon službenih opomena Komisije ostala pri svojoj odluci, ističući da se radi o “pitanju pravednosti” i da želi spriječiti zloupotrebe austrijskog sistema socijalne zaštite.

Izvor: Agencije