Poskupljenje struje na Kosovu za one koji troše više od 600 kilovata mjesečno

Potrošači sa 800 kilovata utrošene električne energije mjesečno bi trebali plaćati 13,31 eura više, dok će potrošači koji potroše 1.000 kilovata biti suočeni sa poskupljenjem od 24,62 eura.

Vlada je iz budžeta izdvojila 75 miliona eura kako bi se zaštitili potrošači (EPA)

Kosovska Vlada usvojila je zahtjev Regulatorne kancelarije za energetiku (RUE) da se poveća cijena električne energije za potrošače koji troše više od 600 kilovata mjesečno, dok su odlukom izuzeta poduzeća koja će, bez obzira na potrošenu količinu, struju plaćati kao i do sada, javlja Tanjug.

Prema prijedlogu RUE, koji je odobrila Vlada, za ovu mjeru iz budžeta je izdvojeno 75 miliona eura kako bi se zaštitili potrošači.

Domaćinstva prosječno troše 460 kilovata

“Subvencija koju daje Vlada efektivno utiče na to da se tarife poslovnih potrošača ne povećavaju i da se ne povećavaju računi za domaćinstva za potrošnju koja se može obezbjediti postojećom tarifom iz lokalnih kapaciteta na Kosovu (do 600 kilovata mjesečno)”, navodi se u prijedlogu.

Novim tarifama potrošači sa 800 kilovata utrošene električne energije mjesečno bi trebali plaćati 13,31 eura više, dok će potrošači koji potroše 1.000 kilovata struje mjesečno biti suočeni sa povećanjem cijene od 24,62 eura.

Prosječna potrošnja domaćinstava na Kosovu mjesečno iznosi oko 460 kilovata.

Izvor: Agencije