Građani Bosne i Hercegovine u bankama drže 7,5 milijardi eura

Depoziti stanovništva imaju daleko najveće učešće u ukupnim depozitima kod komercijalnih banaka, odnosno više od polovice (53,4 posto), pa predstavljaju važnu osnovu finansiranja i funkcionisanja banaka.

Stanovništvo u Bosni i Hercegovini kontinuirano povećava ukupne depozite (Armin Durgut / Pixsell)

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, na kraju septembra 2021. godine ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u državi iznosili su 14,49 milijardi konvertibilnih maraka (7,43 milijarde eura), što je najveći zabilježeni nivo do sada, objavila je Fena.

Depoziti stanovništva imaju daleko najveće učešće u ukupnim depozitima kod komercijalnih banaka, odnosno više od polovice (53,4 posto), pa predstavljaju važnu osnovu finansiranja i funkcionisanja banaka.

“Ako posmatramo depozite stanovništva po ročnoj strukturi, oročeni i štedni depoziti u septembru 2021. iznose 5,46 milijardi konvertibilnih maraka (2,8 milijardi eura) ili 37,7 posto ukupnih depozita stanovništva, od toga kratkoročni depoziti čine 318 miliona konvertibilnih maraka (163 miliona eura – 5,8 posto), a dugoročni 5,14 milijardi konvertibilnih maraka (2,64 milijarde eura – 94,2 posto). Transakcijski računi i depoziti po viđenju čine 9,03 milijardi konvertibilnih maraka (4,63 milijarde eura) ili 62,3 posto ukupnih depozita stanovništva”, navela je Centralna banka.

Stanovništvo u Bosni i Hercegovini, kako se dodaje, kontinuirano povećava ukupne depozite, pa su tako u poređenju sa stanjem na kraju septembra prošle godine porasli za 1,15 milijardi konvertibilnih maraka (590 miliona eura) ili 8,7 posto.

Stagnacija oročenih i štednih depozita

“Međutim, postoje značajne razlike u kretanju depozita, zavisno od tipa depozita. Transakcijski računi su porasli za 19,8 posto (odnosno 854 miliona konvertibilnih maraka – 438 miliona eura), a depoziti po viđenju bilježe porast od 9,3 posto (odnosno 327 miliona konvertibilnih maraka – 168 miliona eura). Oročeni i štedni depoziti, koji odražavaju štednju, na godišnjem nivou bilježe blagi pad od 0,6 posto (34 miliona konvertibilnih maraka – 17,5 miliona eura). Stagnacija oročenih i štednih depozita stanovništva na godišnjem nivou je evidentna od aprila 2020. godine”, ističu iz Centralne banke.

Na stagnaciju oročenih i štednih depozita stanovništva su uticale nepovoljne ekonomske prilike tokom pandemije, jer su mnogim građanima smanjenja primanja i stoga nisu mogli štedjeti kao u ranijim periodima, a dio štednje iskoristili su za pokrivanje trenutnih potreba.

Budući da se u nedjelju, 31. oktobra obilježava Svjetski dan štednje guverner Centralne banke Senad Softić uputio je poruku građanima, navodeći kako “izazovna vremena zahtijevaju pažljivo upravljanje resursima”.

“Potreba za znanjem o raznim vidovima štednje je veća nego ikada, i garant je boljih životnih i investicijskih odluka. Čak i mala ušteda svaki dan, može biti veoma važna za vremena koja dolaze. Vaša štednja je samo vaša. Koristite je kao najbolju podršku za svoju budućnost i budite racionalan investitor”, poručio je Softić.

Izvor: Agencije