BiH skinuta sa ‘sive liste’ u pranju novca

Najnovijom odlukom BiH je konačno uklonjena sa popisa zemalja koje imaju nedostatke u oblasti AML-a (Al Jazeera)

Bosna i Hercegovina je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma, izvještava Indikator.

Evropska komisija objavila je da je 7. maja 2020. uklonila Bosnu i Hercegovinu sa liste, zajedno sa Etiopijom, Gajanom, Laosom, Šri Lankom i Tunisom.

Iako je Bosna i Hercegovina u februaru 2018. godine skinuta s crne liste Radne grupe za suzbijanje pranja novca (FATF), a prije toga od 2015. godine sa sive liste MONEYVAL-a, Evropska unija je sve do sada zadržala BiH na listi visokorizičnih zemalja.

Zbog tog je provođenje finansijskih transakcija bilo otežano, jer su banke koje posluju u Evropskoj uniji bile obavezne provoditi posebne procedure kada je u pitanju novac upućen ka Bosni i Hercegovini, ili iz Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Trpjele su i izvozne kompanije koje nailazile na teškoće povezane sa naplatom.

Uklanjanje sa popisa

Nakon što je Bosna i Hercegovina prije nekoliko godina dospjela na dno, u krug zemalja kao što su Iran, Irak, Pakistan, Šri Lanka, Sirija, Trinidad i Tobago, Tunis i Jemen, vlasti su učinile značajan napor da zemlja ispuni svoje međunarodne obaveze.

Najnovijom odlukom, Bosna i Hercegovina je konačno uklonjena sa popisa zemalja koje imaju nedostatke u oblasti AML-a (anti-money laundering), ali kao što je i naglašavano iz Ministarstva pravde BiH, zemlja mora nastaviti raditi na poboljšanju sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma kroz provedbu međunarodnih standarda ako ne želi da se ponovo nađena sivoj listi Moneyvala ili FATF-a 2022. godine.

Izvor: Agencije