Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini 446 eura

Nominalno je plata u BiH viša za 2,5 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine (Al Jazeera)

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u Bosni i Hercegovini u lipnju ove godine iznosila je 872 konvertibilne marke (446 eura) i nominalno je viša za 2,5 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine te viša za 1,1 posto u odnosu na prosinac 2017.  godine.

Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, najniža prosječna neto plaća od 537 KM (275 eura) bila je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

U građevinarstvu je iznosila 580 KM (297 eura), dok je prosječna neto plaća u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima iznosila 603 KM (308 eura).

Najviše plate u finansijama i osiguranju

U financijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plaća u lipnju iznosila je 1.559 KM (797 eura), u proizvodnji i opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.368 KM (700 eura), dok je prosječna neto plaća u sektoru informacija i komunikacija iznosila 1.280 KM (654 eura).

Prosječna bruto plaća u Bosni i Hercegovini u lipnju iznosila je 1.356 KM (693 eura) i nominalno je viša za 2,6 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Ujedno, viša je za 1,2 posto u odnosu na prosinac 2017. godine.

Izvor: Agencije