Depoziti bh. građana veći od pet milijardi eura

U poređenju sa stanjem na kraju septembra prošle godine, depoziti su porasli za385,45 miliona eura (Arhiva)

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, depoziti građana čine 57,6 posto ukupnih depozita u komercijalnim bankama te su, uz kontinuiran rast u 2017. godini, na kraju septembra dosegli do sada najviši zabilježeni nivo od 11,2 milijarde konvertibilnih maraka (oko 5,6 milijardi eura).

Ističe se da građani dočekuju ovaj dan s najvećim zabilježenim iznosom štednih uloga do sada, navodi se u saopćenju CBBiH.

Prema ročnoj strukturi, oročeni i štedni depoziti u septembru 2017. iznosili su 5,44 milijarde KM (2,72 milijardi eura), što predstavlja 49,4 posto ukupnih depozita stanovništva, a od toga kratkoročni depoziti (s rokom oročenja kraćim od godine dana) imali su 504 miliona KM (252 miliona eura), ili 9,3 posto, a dugoročni 4,94 milijarde KM (2,47 milijardi eura), ili 90,7 posto.

Plate i penzije ne bilježe značajan porast

Transakcioni računi i depoziti po viđenju iznosili su 5,58 milijardi KM (2,79 milijardi eura), ili 50,6 posto ukupnih depozita stanovništva.

Tokom prethodnih pet godina evidentan je kontinuiran snažniji porast depozita u domaćoj valuti, jer su na kraju 2012. godine učestvovali u ukupnim depozitima stanovništva sa 36,4 posto, a sada su dostigli gotovo 50 posto.

“Depoziti stanovništva u KM valuti iznose pet milijardi KM (oko 2,5 milijardi eura) i imaju 45,4 posto učešća u ukupnim depozitima, a depoziti u eurima iznose 5,47 milijardi KM (2,73 milijardi eura) i imaju učešće od 49,6 posto. Depoziti u ostalim stranim valutama iznose 549 miliona KM (247,5 miliona eura) i imaju učešće pet posto u ukupnim depozitima stanovništva”, saopćeno je.

Depoziti stanovništva kontinuirano rastu, uprkos činjenici da prosječne plate i penzije ne bilježe značajan porast.

U poređenju sa stanjem na kraju septembra prošle godine, depoziti su porasli za 770,9 miliona KM (385 miliona eura), ili 7,5 posto.

Brže rastu transakcioni računi

Saopćeno je da, uprkos niskim kamatama na depozite, građani nastavljaju s držanjem depozita u domaćim bankama.

Oročeni i štedni depoziti rastu manjim intenzitetom i na godišnjem nivou su imali porast od 0,6 posto (odnosno 34,2 miliona KM – 17,1 miliona eura).

Znatno brže rastu transakcioni računi, koji su, u poređenju sa stanjem na kraju septembra 2016. godine, porasli za 17,4 posto (odnosno 411,4 miliona KM – 205 miliona eura), zatim depoziti po viđenju koji bilježe porast od 13,1 posto (odnosno 325,3 miliona KM – 162 miliona eura).

Izvor: Agencije