Banci Srpske oduzeta bankarska dozvola

Agencija za bankarstvo bh. entiteta Republika Srpska potvrdila je da je donijela rješenje o oduzimanju bankarske dozvole za rad Banke Srpske, u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske, te shodno prijedlogu privremenog upravnika banke, a s ciljem zaštite interesa deponenata i očuvanja stabilnosti bankarskog sistema.

Iz Agencije je saopćeno da rješenje o oduzimanju dozvole, koje je doneseno 27. aprila, još nije konačno jer se na njega u roku od osam dana od datuma donošenja može uložiti prigovor.

U saopćenju se navodi da će Agencija za osiguranje depozita BiH pokrenuti postupak isplate osiguranih depozita, odnosno depozita do 50.000 KM, koji se smatraju prikladnim u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita BiH, sa danom konačnosti rješenja o oduzimanju bankarske dozvole.

“Ukoliko predmetno rješenje postane konačno, shodno Zakonu o bankama Republike Srpske, biće objavljeno u Službenom glasniku Republike Srpske, te u jednom domaćem dnevnom listu koji se izdaje na teritoriji Republike Srpske i u jednom dnevnom listu koji je dostupan u Federaciji BiH i distrikta Brčko”, navodi se u saopćenju, kao i to da će se po konačnosti rješenja Agencija za bankarstvo Republike Srpske oglasiti putem medija.

Izvor: Al Jazeera i agencije


Povezane

U Ministarstvu financija Republike Srpske navode kako slučaj Banke Srpske neće komentarisati dok se o tome ne izjasni entitetska vlada, što će vjerovatno biti na sutrašnjoj sjednici. S druge strane, u Agenciji za osiguranje depozita za Al Jazeeru kažu kako još nemaju informaciju o oduzimanju dozvole za rad toj banci, ali  takvu odluku očekuju.   

Published On 04 May 2016

Još se 2009. i 2010. godine znalo da Bobar Banka i Balkan Investment banka/Banka Srpske imaju ogromne probleme sa likvidnošću i naplatom vrlo sumnjivih kredita koje su davale. Već tada vlast je to morala zaustaviti i tako spasiti javni novac, mjeren stotinama miliona eura, koji je raznim kanalima otišao izvan granica zemlje izjavio je, gostujući […]

Published On 05 Apr 2016
Više iz rubrike EKONOMIJA
POPULARNO