Država preuzima dug Srbijagasa od 206,7 miliona eura

Stare obaveze će biti reprogramirane (Oksana Toski? / Tanjug)

Skupština Srbije usvojila je Zakon o preuzimanju obaveza kompanije “Srbijagas” prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) od gotovo 25 milijardi dinara (206,7 miliona eura) i pretvaranju tih obaveza u javni dug.

Srbija, prema tom zakonu, preuzima kao javni dug obaveze sa stanjem na dan 17. novembar 2015. godine.

“Tu je reč o preuzimanju starih obaveza koje će biti reprogramirane, delimično plaćene u ovoj godini, a obaveze reprogramirane na pet jednakih rata, do maja 2018. godine, to će biti šestomesečne rate”, rekao je ministar finansija Dušan Vujović u skupštinskoj raspravi.

Konkurentnost u zapošljavanju

Usvojen je i Sporazum o zajmu između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za unaprjeđenje konkurentnosti zapošljavanja u Srbiji, prema kojem će za taj projekat biti uzeto 89 miliona eura, sa produženjem roka otplate od 10 godina.

Rok trajanja zajma je 25 godina.

Skupština je podržala i davanje garancije Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija, sa sjedištem u Beogradu, za izmirivanje obaveze kompanije Srbijagas, u iznosu od 20 miliona eura, po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin.

Izvor: Agencije