Novotny: Prodaja Hypo banke dobra za slučaj ‘švicarac’

Novotny: Može se očekivati da će novi vlasnici Hypo banke nastaviti s normalizacijom rada te da su depoziti građana sigurni (Reuters)
Novotny: Može se očekivati da će novi vlasnici Hypo banke nastaviti s normalizacijom rada te da su depoziti građana sigurni (Reuters)
Razgovarala: Vedrana Maglajlija
 
Američka kompanija Advent International i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisale su ugovor o kupovini mreža podružnica Hypo banaka u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori, koja ima 3.900 zaposlenih, 1,15 miliona klijenata, 245 poslovnica te raspolaže s imovinom od 8,4 milijardi eura.
 
Kako je najavljeno iz Hypo banke, nova vlasnička struktura predstavlja i veliku razvojnu perspektivu za njene banke na Balkanu.
 
O tome šta zaista ova prodaja znači za regiju i građane koji su klijenti Hypo Alpe Adria banke razgovarali smo sa ekonomskim stručnjakom Damirom Novotnyjem.
 
  • Da li će ova prodaja utjecati na bankarski sektor u regiji, s obzirom na raširenost i poslovanje Hypo banke na Balkanu?

Prodaja poslovnih aktivnosti banke u jugoistočnoj Europi američkom investicijskom fondu Advent International i EBRD-u je zasigurno dobra vijest za sve klijente Hypo banke u zemljama regije. Budući da se radi o respektabilnim investitorima, očekivanje je da će banka nastaviti sa restrukturiranjem i poslovanjem usmjerenim prema tržištu malih i srednjih kompanija.

Hypo Banka je u proteklih 15 godina imala snažan rast poslovanja u zemljama jugoistočne Europe, nezabilježen u povijesti bankarskog poslovanja. Kreditna aktivnost Banke je nasnažnija bila u Hrvatskoj i BiH, nešto slabija u Srbiji.

Banka je u svom poslovanju ulazila u velike rizike, financirala je kompanije i projekte s visokom razinom rizika u poslovanju. Na strani prikupljanja depozita, Banku je pratio glas da prikuplja depozite od velikih depozitara koji često nisu imali najbolju reputaciju.

Banka je morala svoje poslovanje usmjeravati prema uobičajenom bankarskom tržištu, dakle prikupljanju malih depozita od građana – štediša te kreditiranju građana odnosno malih i srednjih kompanija.

Međutim, promjena strategije je uslijedila prekasno – problemi s velikim kreditima su eskalirali. Velika većina kredita koje je Banka plasirala u zemljama jugoistočne Europe, čak 60 posto kredita nije bilo naplativo. S druge strane dotok velikih depozita je prestao. To je izazvalo velike probleme u poslovanju i praktičnu nelikvidnost Banke. Republika Austrija je intervenirala i sanirala Banku s ciljem njene kasnije prodaje.

  • Šta to konkretno znači za više od milion građana u regiji koji su klijenti ove banke, te za one koji su korisnici kredita u švicarskim francima, a koji se spore sa bankom?

Može se očekivati da će novi vlasnici Hypo banke nastaviti s normalizacijom rada te da su depoziti građana sigurni.

Oni klijenti banke koji imaju kredite u švicarskim francima, a Hypo banka je ovaj vrlo rizičan proizvod i prva uvela na tržište regije, mogu očekivati da će dio njihovih problema riješiti.

  • Najavljuje se da sa novim vlasnikom Hypo neće više imati ograničenja EU-a u svom poslovanju, kao što je do sada bio slučaj. Također, iz ove banke naveli su da se prodajom otvaraju nove mogućnosti rasta. 

Banka će s novim vlasnicima zasigurno imati nove potencijale rasta, prije svega kreditnog poslovanja.

Međutim, ne može se očekivati da će Hypo banka s novim vlasnicima kreditirati velike projekte već prije svega građane i male projekte u sektoru poduzeća.

  • Smatrate li da je cijena u iznosu do 200 miliona eura po kojoj su prodate podružnice u regiji realna?

Budući da je Hypo banka praktično sanirana od Republike Austrije u visini od preko 13 milijardi eura, cijena po kojoj je poslovanje banke u jugoistočnoj Europi prodano Adventu i EBRD-u nije realna.

Cijena od dvije do 2,5 milijarde eura bi bila realnija. Na primjer, Splitska banka je prodana po cijeni od milijardu eura francuskom Societe Generelu.

Međutim, raniji pokušaji pronalaženja strateškog partnera po višoj cijeni su propali, tako da je ova cijena u ovom trenutku jedina moguća.

  • Evropska banka za obnovu i razvoj po ugovoru će dobiti 20 posto udjela u banci. Šta znači učešće EBRD-a? Poznato je da je ranije finansirao mala i srednja preduzeća.

EBRD je često sudjelovao u sanacijama banaka. Ova razvojna banka je tako još dioničar Privredne banke Zagreb, zajedno s Intesa Grupom.

U Srbiji je ova Banka dioničar u Čačanskoj banci. EBRD također financira veliki broj projekata javnog sektora u zemljama regije.

Uloga ove Banke u kreditiranju malih i srednjih poduzeća je zapravo mala. Banka je promijenila svoju strategiju i zapravo prestala direktno financirati kompanije već radije sudjeluje u projektima sanacije i privatizacije banaka.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

“Do sredine 2012. godine Hypo Alpe Adria Banka pripremit će prodaju svojih podružnica u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori i BiH “, kazao predsjednik uprave Gottwald Kranebitter. Hrvatska i podružnica u Srbiji demantirale ovu informaciju, te naveli da će “i pod novim vlasnikom nastaviti poslovati”.

19 Dec 2011
Više iz rubrike EKONOMIJA
POPULARNO