EU: Strožiji propisi za sivo bankarstvo

U Sankt Peterburgu lideri zemalja G20 trebali bi usvojiti i prijedlog za borbu protiv takozvanog sivog bankarstva, kako bi se eliminirale i ograničile zakonski nedozvoljene bankarske operacije, naročito prilikom transfera kapitala.

Evropska komisija već je povukla svoj prvi potez u rješavanju istog problema. Sa sivim bankarstvom povezuju se velike međunarodne korporacije, osiguravajuće kuće i pojedini hedge fondovi.

Posebni fondovi koje velike kompanije koriste za parkiranje milijardi eura gotovine suočeni su sa strožijim europskim propisima čiji je cilj učiniti ih sigurnijima, objavila je EK.

Prema prijedlogu, novi će zakon regulirati poslovanje fondova aktivnih na tržištima novca, tražeći od njih da stave na stranu dio gotovine radi zaštite od panike u slučaju da mnogi investitori odjednom odluče povući svoj novac.

Rizik za sistem

To će smanjiti ono što je evropski komesar za finansijske usluge Michel Barnier nazvao rizikom za financijski sistem, prenosi Hina.

Promjene su sastavni dio nastojanja da se unese svjetlo u sektor sivog bankarstva, čija se vrijednost u Evropi procjenjuje na 24.000 milijardi eura, a obuhvata fondove na tržištima novca, određene kategorije hedge fondova i kompanije koje se bave posuđivanjem vrijednosnica i aktivne su na tržištima ugovora.

Prema prijedlogu novi će zakon regulirati poslovanje fondova aktivnih na tržištima novca, tražeći od njih da stave na stranu dio gotovine radi zaštite od panike u slučaju da mnogi investitori odjednom odluče povući svoj novac.

Takve se grupe zadužuju i posuđuju novac drugima, baš poput banaka, ali često ne podliježu regulativi, jer nisu banke pa ih se često naziva ‘sivom zonom’ tradicionalnog financijskog poslovanja.

U Evropskoj uniji fondovi koji posluju na tržištima novca uglavnom imaju sjedišta u Francuskoj, Irskoj i Luksemburgu, a banke i kompanije često ih koriste kako bi od njih posudile novac.

Globalni paket

“Banke i tržišta smo sveobuhvatno regulirali”, kazao je Barnier. “Sada treba riješiti rizik koji predstavlja sivo bankarstvo”, ističe.

Evropski planovi inspirirani su globalnim paketom koji će biti dostavljen na odobrenje čelnicima 20 vodećih razvijenih i ekonomija u razvoju G20 na ovosedmičnom samitu u Rusiji.

Najkontroverzniji element Barnierovog prijedloga je zahtjev da takozvani fondovi konstantne neto vrijednosti imovine (CNAV) ubuduće drže gotovinsku rezervu u protuvrijednosti tri posto imovine.

Takvi fondovi nastoje održati stabilnu cijenu od jednog eura po dionici kada investitori otkupljuju ili kupuju udjele u njima kako bi vrijednost njihova portfelja ostala nepromijenjena.

Povećanje transparentnosti

Rezerva bi osigurala zaštitu ako ulagači naglo odluče povući svoj novac.

Zadnju riječ u nacrtu prijedloga imat će 28 zemalja članica Evropske unije i Evropski parlament, pa su još moguće i promjene.

Barnier je objavio i ” smjernice” o tome kako EU planira poboljšati regulaciju i drugih sektora sivog bankarstva, uključujući i prijedlog za povećanje transparentnosti kroz prikupljanje i razmjenu podataka među regulatorima.

Izvor: Al Jazeera i agencije