Srbija izgubila preko 300.000 radnih mjesta

Radulović: Glavni problem u Srbiji je zapošljavanje, zemlja se već dugo bavi posljedicama, a ne uzrocima problema (Filip Krain?ani? / Tanjug)

Ministar privrede Srbije Saša Radulović izjavio je u četvrtak da je od početka krize u Srbiji formalno izgubljeno oko 300.000 radnih mjesta, a neformalno više od 600.000.

“Za državu naše veličine to je ogroman šok”, rekao je on u Privrednoj komori Srbije, na predstavljanju publikacije “Top500”.

Kazao da je glavni problem u Srbiji zapošljavanje i da se zemlja već dugo bavi posljedicama, a ne uzrocima problema, prenosi Tanjug.

Srbiji je, kako je ocijenio, potrebna zdrava ekonomija, zasnovana na domaćoj privredi.

“Strane direktne investicije su jako važne, ali one ne mogu da zamene domaću privredu”, naglasio je Radulović.

On je dodao da pod domaćom privredom ne misli samo na preduzeća koja su u vlasništvu domaćih pravnih lica, već i na ona koja su u vlasništvu pravnih lica iz inostranstva.

Bolji uslovi

“Ko god obavlja delatnost u Srbiji, zapošljava ljude i plaća porez Srbiji pripada domaćoj privredi”, precizirao je Radulović i zaključio da je potrebno napraviti bolje uslove za razvoj domaće privrede.

Ministar privrede Srbije je najavio regulatornu reformu, izmjene Zakona o radu, Zakona o stečaju i Zakona o privatizaciji.

“Ako na minimalac od 300 evra, 120 treba da date državi, a 180 radniku – to je nerazuman sistem”, rekao je Radulović.

On je dodao da je takav poreski sistem neodrživ i najavio smanjenje poreza i doprinosa i progresivan sistem oporezivanja.

“To je najbolji način za subvencionisanje privrede”, kazao je i naglasio da je cilj da najveće poresko rasterećenje dobiju oni koji najviše zapošljavaju.

Učešće države

Cilj je i da se smanji učešće države na tržištu, kazao je ministar i naveo da je privreda u velikoj mjeri državna.

Radulović je podsjetio da se mora riješiti problem preduzeća koja su u nadležnosti Agencije za privatizaciju, a ima ih oko 615, koja zapošljavaju oko 100.000 radnika.

Od tih 615 preduzeća, prema njegovim riječima, 179 je u restrukturiranju, čiji se problem treba riješiti do polovine sljedeće godine.

Lične karte moraju dostaviti i javna preduzeća, kazao je on, ističući da će se insistirati na transparentnosti.

Izmjena zakona o stečaju, prema riječima Radulovića, treba omogućiti lakšu prodaju imovine.

Problem predstavlja, smatra ministar, i likvidnost privrede, jer je veliki dio privede u predstečajnom i stečajnom stanju, a do toga se došlo lošom privatizacijom.

Izvor: Agencije