Oko 5.000 firmi traži predstečajnu nagodbu

Predstečajnu nagodbu pokrenulo je 5.035 kompanija sa 41.790 zaposlenih i više od 6,38 milijardi eura duga (Al Jazeera)

Više od 5.000 hrvatskih kompanija u gotovo godinu dana zatražilo je pokretanje predstečajne nagodbe, prema novoj odredbi Zakona o finansijskom poslovanju, objavila je Financijska agencija (Fina).

Prema podacima ove agencije, do sada je pred trgovačkim sudovima u Hrvatskoj sklopljeno ukupno 211 nagodbi, dok ih je od 1. oktobra prošle godine do 20. septembra ove godine zatražilo 5.035 kompanija sa 41.790 zaposlenih i više od 6,38 milijardi eura duga.

Gotovo 89 posto od ukupnog broja tih kompanija čine male firme, odnosno one čije su obaveze prijavljene u postupku predstečajne nagodbe bile manje od 1,3 miliona eura. Međutim, na preostalih 558 velikih kompanija, odnosi se čak 91,3 posto ukupnih prijavljenih dugovanja, odnosno više od 5,8 milijarde eura.

Od ukupnog broja do sada započetih postupaka predstečajnih nagodbi, pokazuju podaci Fine, riješeno je ukupno 3.975 predmeta ili 79 posto.

Dugovanja građevinskih firmi

Pozitivno je do sada riješeno 17 posto od ukupno predanih zahtjeva, odnosno za njih je prihvaćen plan finansijskog restrukturiranja ili su već sklopljene nagodbe.

Tako je od 6,38 milijardi eura dugovanja do sada ‘riješeno’ 1,9 milijardi.

Podaci Fine pokazuju i da je gotovo trećina svih predstečajnih nagodbi sklopljena pred Trgovačkim sudom u Osijeku – njih 67, a slijede Varaždin (53 nagodbe), Rijeka (44), Zagreb (19), Bjelovar i Split (po 10 nagodbi) te Zadar (8).

Najveći broj kompanija koje su pokrenule postupak predstečajne nagodbe je iz sektora trgovine na veliko i malo – njih 1.200, a slijedi 881 građevinska firma, te 761 kompanija iz prerađivačke industrije.

Najveća se dugovanja ipak odnose na građevinske kompanije, koje su prijavile gotovo 1,6 milijardi eura obaveza, dok je na drugom mjestu prerađivačka industrija s 1,2 milijardi eura.

Po broju zaposlenih, na prvom mjestu su kompanije iz prerađivačke industrije, s više od 16.000 zaposlenih, a slijede građevinske firme s 8.626 radnika.

Izvor: Agencije