Zbog duga blokirano skoro 65 hiljada firmi

Krajem juna bilo je blokirano 262.657 građana sa dugom od 2,7 milijardi eura (Željko Lukuni? / Pixsell)

Prema podacima Finansijske agencije Hrvatske (FINA) na kraju juna u Hrvatskoj je zbog neplaćenih obaveza bilo blokirano 64.678 poslovnih subjekata sa dugovanjima od 36,74 milijarde kuna, odnosno 4,9 milijardi eura.

Također je bilo blokirano i 262.657 građana sa dugom od 20,22 milijarde kuna, odnosno 2,7 milijardi eura.

Isti izvor navodi da su dugovi poslovnih subjekata viši za 0,1 posto, u odnosu na maj, dok su dugovanja građana viša za 2,6 posto u odnosu na prošli mjesec.

FINA napominje da prema trajanju blokade i u junu ove godine dominiraju poslovni subjekti i po broju i po iznosu.

Firme bez zaposlenih

U blokadi u periodu od 60 dana bio je 3.191 poslovni subjekt s prijavljenim dugovima od 1,4 milijarde kuna, odnosno 186,6 miliona eura. Također, više od tri četvrtine poslovnih subjekata nalazi se u blokadi više od godinu dana, a iznos njihove blokade čini 85,4 posto iznosa ukupnog duga.

Kod kompanija u dugotrajnoj blokadi, dužoj od godinu dana, dominiraju one koje su blokirane pet i više godina – njih je 31,1 posto.

Također, FINA navodi da gotovo dvije trećine blokiranih poslovnih subjekata, ili njih 42.354, nemaju zaposlenih, a iznos njihovih dugovanja čini 64,5 posto ukupnih dugova.

Izvor: Agencije