Država preuzela dugove Puteva Srbije

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su u utorak nova zakonska rješenja o preuzimanju obaveza javnog preduzeća Putevi Srbije prema privrednim društvima, kojim država kao javni dug preuzima te obaveze u ukupnom iznosu do 1,35 milijarde dinara (blizu 12.043 miliona eura).

Tim zakonom se uređuje način, postupak i dinamika izmirivanja obaveza Puteva Srbije prema putarskim i drugim društvima sa kojima ova firma ima zaključene ugovore o održavanju državnih puteva po osnovu neizmirenih obaveza, kao i način osiguranja sredstava za te namjene.

Usvojenim zakonom Srbija preuzima kao javni dug te obaveze u ukupnom nominalnom iznosu do 1,35 milijardi dinara, a sredstva za izmirenje osiguravaju se u budžetu Srbije.

Tokom skupštinske debate potpredsjednica Vlade Suzana Grubješić je navela da će država taj dug isplatiti u tri jednake rate.

Obaveze prema veledrogerijama

Ona je objasnila da se država odlučila na taj korak jer se firme koje se bave održavanjem puteva nalaze u teškoj materijalnoj situaciji upravo zbog tih dugovanja.

Prema njenim riječima, preuzete obaveze Puteva Srbije do 1. aprila država će izmirivati direktno putarskim i drugim privrednim društvima.

Poslanici su usvojili i izmjene Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama, kojim se smanjuje iznos preuzetih obaveza sa 13 na 4,9 milijardi dinara nakon provjere i usaglašavanja podataka o dugovanjima.

Poslanici su prethodno usvojili i predložene izmjene Zakona o budžetskom sistemu, kao i izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje proizlaze iz Zakona o budžetskom sistemu.

Izvor: Agencije