Odobren dugoročni budžet EU-a do 2020.

Politički sporazum o budžetu postigle su vlade država članica EU-a u junu (EPA)

Evropski parlament u utorak je dao konačno odobrenje za dugoročni budžet Evropske unije u periodu 2014-20. godine.
Rezovi budžeta vrijednog 960 milijardi eura prvi put predstavljaju ograničenje potrošnje EU-a.

Smanjenje realne potrošnje od 3,5 posto – ili 35 milijardi eura – posebno pogađa troškove EU-a za siromašne regije, političko polje zvano “kohezija”.

Nije bilo nikakvih rezova sredstava za istraživanja, humanitarnu pomoć i granične kontrole.

U budućnosti će biti lakše prebacivati sredstva iz jedne u drugu budžetsku stavku.

Euroskeptici protiv

Budžet – nazvan Višegodišnji finansijski okvir – usvojen je s 537 za, naprema 126 glasova protiv.

Većina protivnika budžeta dolazi iz redova euroskeptika, Evropskog ljevičarskog bloka i Zelenih.

Politički sporazum o budžetu postigle su vlade država članica EU-a u junu, ali su se poslanici cjenkali oko određenih uvjeta, koji su konačno usvojeni u planu.

Plate i penzije za osoblje EU-a zamrznute su na istom nivou od 2011. godine, a sud nije našao nikakav razlog da to promijeni.

U presudi Evropskog suda podržan je stav većine vlada država članica EU-a – zajednički nazvanih Vijeće – koje su odlučile da budžetski rezovi u EU trebaju odražavati mjere budžetske štednje koje su uvele nacionalne vlade za svoje vlastite administracije.

Izvor: Agencije