U BiH završen projekt Rega

Potrebno generirati novi osjećaj optimizma i ambicije među bh. poljoprivrednicima, smatra direktor misije USAID-a BiH David Barth (Al Jazeera)

Piše: Rešad Dautefendić

U Bosni i Hercegovini završen je projekat Aktivnost kreiranja ruralnih zaposlenja (REGA), a rezultat njegovog petogodišnjeg trajanja je 500 novih radnih mjesta, zahvaljujući 500 dodijeljenih kredita, koje su omogućili USAID BiH i Mikrokreditna fondacija Partner.

U decembru 2008. godine MKF Partner potpisala je kooperativni sporazum sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), sa obvezujućim iznosom za projekat od 510.755,72 eura, a koji je korišten za kreditiranje poljoprivrednika koji uzgajaju jagodičasto voće na neobrađenom ili neiskorištenom zemljištu. 

REGA projekat omogućio je odobravanje kredita uz kamatne stope ispod tržišne vrijednosti od 6,99 posto proizvođačima jagodičastog voća.

Upravo ova niža kamatna stopa je stimulisala poljoprivrednike da se uključe u projekt i odluče na pozajmljivanje, uz tehničku pomoć koja im je omogućena putem REGA projekta.

MKF Partner je zaposlila tehničke saradnike za poljoprivredu, koji su pružali konstantnu podršku klijentima Partnera u toku cijelog proizvodnog ciklusa, savjetujući ih o najboljim primjerima iz poljoprivredne prakse.

„Kada poljoprivrednici proizvedu više hrane i povećaju svoje prihode, onda su u mogućnosti da bolje prehrane svoje porodice, da školuju svoju djecu i da omoguće zdravstvenu zaštitu za njih, te da investiraju u razvoj svojih farmi. Ovo direktno utiče i na ekonomsku stabilnost njihovih lokalnih zajednica. Ubijeđen sam da sa podrškom poljoprivrednicima i omogućavanjem njihovog pristupa poljoprivrednim mašinama, tehničkim savjetima i znanju, zajedno možemo generirati novi osjećaj optimizma i ambicije među bh. poljoprivrednicima, kako bismo osigurali bolju budućnost ove zemlje“, izjavio je direktor misije USAID-a BiH David Barth.

Da bi se u ovaj projekt uključilo što više poljoprivrednika MKF Partner, osigurana su sredstva za drugi krug kreditiranja od otplate kredita, u dogovoru sa USAID-om.

Drugi krug kredita je korišten u različite poljoprivredne svrhe pored proizvodnje jagodičastog voća, ali još je bio namijenjen malim poljoprivrednicima.

„Ponosni smo na činjenicu da smo opravdali povjerenje našeg donatora USAID-a. Naš najvažniji rezultat uspjeha je činjenica da smo uspjeli sa 500 izdatih kredita za uzgoj jagodičastog voća indirektno poboljšati živote 1.846 članova porodica putem ovog projekta i povećati njihove prihode domaćinstva za skoro 35 posto“, kazala je izvršna direktorica kreditnih operacija Partnera Selma Jahić.

Rezultati REGA projekta do 11. septembra 2013. godine se mjere u dodjeli 500 kredita i u ukupnom iznosu od 736.217,83 eura.

Proizvodnja jagodičastog voća u BiH je povećana za 5,5 posto, a prihodi domaćinstava poljoprivrednika koji su učestvovali u projektu su povećani za 33,3 posto.

Uvoz jagodičastog voća u BiH kroz povećanje domaće proizvodnje smanjen je za 0,26 posto. 

MKF Partner

Partner mikrokreditna fondacija uspješno se bavi pružanjem usluga mikrokreditiranja više od 16 godina. Sjedište Fondacije se nalazi u Tuzli, a osim Centralnog ureda Partner MKF djeluje kroz 55 organizacionih dijelova na području cijele BiH.

Partner pruža kredite za različite poslovne aktivnosti, sa fokusom na ruralno stanovništvo i poljoprivredu.

Osim kredita za poslovne svrhe, Partner omogućuje kreditiranje i za stambene i druge potrebe kućanstava, kao i posebne kreditne linije za uštedu energije i solarne kolektore.

Izvor: Al Jazeera


Više iz rubrike EKONOMIJA
POPULARNO