Spoljni dug Srbije 25,5 milijardi eura

Dugoročni dug povećan je za 491,9 miliona eura, a kratkoročni za 212,2 miliona eura (Reuters)

Spoljni dug Srbije na kraju oktobra bio je 25,54 milijarde eura i u tom mjesecu povećan je za 704,1 miliona eura, navedeno je u novom broju časopisa Konjukturni trendovi, koji izdaje Privredna komora Srbije (PKS).

Pri tome je dugoročni dug povećan za 491,9 miliona eura, a kratkoročni za 212,2 miliona eura, prenosi Tanjug.

Također, dug privatnog sektora povećan je za 605.200 eura (dug preduzeća je smanjen za 213,5 miliona eura, dok je dug banaka povećan za 214,2 miliona eura), a spoljni dug javnog sektora za 703,5 miliona eura.

Od ukupnog spoljnog duga, 25,29 milijardi eura predstavlja stanje duga po glavnici, a 250,6 miliona eura redovna kamata.

Spoljni dug javnog sektora iznosio je 11,65 milijardi eura (45,6 posto), a spoljni dug privatnog sektora 13,89 milijardi eura (54,4 posto).

Izvor: Agencije