Zarada BH Telecoma 148 miliona KM

BH Telecom je odlučio da ne povećava cijenu pretplate (Fena)

Kompanija BH Telecom procjenjuje, na osnovu ostvarenih rezultata u jedanaest mjeseci i očekivanja u decembru, da će društvo u 2012. ostvariti prihod od 612 miliona konvertibilnih maraka (KM), rashode u iznosu 464 miliona KM, a očekivana dobit je 148 miliona KM, istaknuto je u Sarajevu na novogodišnjoj press-konferenciji ove kompanije.

Generalni direktor BH Telecoma Nedžad Rešidbegović naveo je brojne negativne utjecaje kojima je kompanija bila izložena u proteklom periodu, kao što su recesija, djelovanje konkurencije, liberalizacija tržišta, politički utjecaj te komplicirana primjena Zakona o javnim nabavkama.

Kompanija je u 2012. realizirala investicije u iznosu od 110 miliona KM, a očekivana isplata dividende je u iznosu od oko 110 miliona KM, navodi agencija Fena.

Rast broja korisnika

Izvršna direktorica za ekonomsko-finansijske poslove Aida Steinbauer naglasila je da usluga Moja TV bilježi rast ukupnog broja priključaka, a mjesečni prirast iznosi prosječno oko 1.440 priključaka tokom 2012. godine.

Prema njenim riječima, broj korisnika Moja TV u odnosu na prethodnu godinu se povećao za 26.000, a broj korisnika ADSL-a za 30.000.

BH Telecom je odlučio da ne povećava cijenu pretplate te da izvrši sniženja i paketiranja određenih usluga, a sve s ciljem da korisnicima ponudi  najbolje i najpovoljnije uslove komuniciranja.

Prenosivost mobilnog broja

Važan servis koji će biti u primjeni od 1. januara, kako navode iz kompanije, jeste prenosivost broja u mobilnoj mreži, koji je već raspoloživ u fiksnoj mreži.

Hamdo Katica, izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja najavio je nove iskorake u vezi usluge Moja TV BIZ za pravna lica, kao i Biznis PRO za pravna lica.

Izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Bakir Ćeleosmanović govorio je o ostvarenju principa korporativnog upravljanja u BH Telecomu.

Izvor: Agencije