Hrvatski sud prihvatio tužbu protiv banaka

Sud je odbacio zahtjev Udruge da se bankama naredi da potrošačima izmijene ugovorene obaveze i glavnicu vežu uz euro (AFP)

Zagrebački Trgovački sud prihvatio je u ponedjeljak tužbu Udruge Potrošač protiv osam banaka zbog valutne klauzule u švicarskim francima i jednostrane promjene kamatne stope.

Međutim, Sud je odbacio dio u kojem je Udruga tražila da se bankama naredi da potrošačima izmijene ugovorene obaveze i glavnicu vežu uz euro.

Sud je naredio tužitelju da svakoj banci pojedinačno u roku od 15 dana dostavi primjerak ugovora sa spornom valutnom klauzulom, odredbu općih uvjeta o promjenjivim kamatnim stopama, te primjerak ponude ili reklame za kreditne ugovore uz primjenu švicarskog franka.

Udruga Potrošač pritom za svaku banku mora navesti je li ta banka za konkretnu vrstu kredita nudila samo kredit u švicarskim francima ili je bila ostavljena mogućnost izbora u kunama ili eurima.

Sud je tužitelju naložio i da dostavi podatak o kretanju kursa, odnosno omjeru kursa između kune i švicarca, kune i eura te eura i švicarca.

Osam tuženih banaka – Zagrebačka, Privredna, Erste, Raiffeisenbank, Hypo Alpe-Adria-Bank, OTP, Societe Generale – Splitska banka i Volksbanka moraju do kraja januara Sudu predočiti svoje stavove.

Prva tužba u historiji pravosuđa

Očekuje se da će prvo parnično ročište biti održano u februaru. Nakon presude postoji mogućnost da će banke morati glavnicu konvertirati u kune.

Riječ je o prvoj takvoj tužbi u historiji hrvatskog pravosuđa.

Nakon što su predstavnici banaka prigovorili tužitelju da nije naveo ispravno razdoblje u kojem su banke ugovarale sporne kredite s valutnom klauzulom, tužitelj je kao krajnji rok 31. decembra 2011. ispravio u 31. decembar 2008., a ostao je pri stavu da su banke sporne kredite počele sklapati od 1. januara 2004.

Banke su prigovorile i zato što smatraju da tužitelj ni iz novog pokušaja nije dovoljno precizirao tužbeni zahtjev, jer svaka od banaka ima svoju varijantu sporne ugovorne klauzule i odredbe o promjenjivosti kamate.

Tužitelj je, pak, naveo da je njihov tužbeni zahtjev dovoljno određen prema Zakonu o zaštiti potrošača i da se njega može razabrati da se radi o nepoštenoj poslovnoj praksi, te da zato nije potrebno za svaku banku navoditi tekst pojedine ugovorene klauzule.

Banke su, prema tvrdnjama tužitelja, pri sklapanju spornih ugovora o kreditu postupale netransparentno, te građane nisu uputile na posljedice

Udruga franak, kojoj je ranije odbijena tužba protiv banaka, ističe da u Hrvatskoj ima preko 100.000 korisnika kredita vezanih za švicarce, od kojih je 75.000 stambenih kredita, kojima su s obzirom na klizanje franka i promjene kamatnih stopa posljednjih godina rate otplate porasle od 35 do čak 100 posto.

Izvor: Agencije