Građanska tužba protiv Bank of America

Krediti pali na teret banaka Fannie Mae i Freddie Mac i nanijeli štetu od više od milijardu dolara (Reuters)

Sjedinjene Države podnijele su građansku tužbu protiv Bank of America zbog prodaje hiljada loših hipotekarnih kredita koji su kasnije pali na teret banaka Fannie Mae i Freddie Mac i nanijeli štetu od više od milijardu dolara.

Državni tužilac Preet Bharara na Manhattanu rekao je da je spletku, poznatu kao “Hustle”, 2007. izmislio Countrywide Financial Corp, kojeg je Bank of America kupila iduće godine i trajala do 2009.

Dodao je kako je plan namjerno osnovan radi brzog izdavanja zajmova bez provjere njihove kvalitete i da je rezultirala “bezbrojnim” zapljenama.

To je prvi put da američko Ministarstvo pravde podnosi građansku tužbu zbog prevare s hipotekarnim kreditima prodatim Fannie Mae i Freddie Mac, bankama koje se bave izdavanjem hipotekarnih kredita.

Bharara je rekao da je njegov ured u proteklih godinu i po dana podnio šest tužbi protiv velikih američkih banaka zbog nesavjesnog poslovanja koje je dovelo do globalne finansijske krize.

Federalni regulatori preuzeli su Fannie Mae i Freddie Mac u septembru 2008. godine.

Izvor: Agencije