Javni dug Srbije 15,85 milijardi eura

Smanjenje iznosa javnog duga izraženog u dinarima je posljedica jačanja kursa dinara u odnosu na euro i dolar

Javni dug Srbije na kraju septembra 2012. godine iznosio je 15,85 milijardi eura, što je bilo 55,4 posto bruto društvenog proizvoda (BDP), objavila je Uprava za javni dug.

Na kraju augusta javni dug iznosio je 15,47 milijardi eura, objavljeno je na sajtu uprave.

Kako je navedeno, povećanje iznosa javnog duga izraženog u eurima je posljedica promjene metodologije obračuna javnog duga, odnosno vraćanja na pravilo da se diskontne hartije od vrijednosti u stanju javnog duga vode po nominalnoj vrijednosti, što je uvećalo iznos duga za 382,76 miliona eura.

Stanje javnog duga na kraju septembra u dinarima iznosilo je 1.823,53 milijardi, dok je na kraju augusta javni dug iznosio 1.832,38 milijarde dinara.

Smanjenje iznosa javnog duga izraženog u dinarima je posljedica jačanja kursa dinara u odnosu na euro i dolar.

Jedan euro – 115,03 dinara

Kurs dinara za jedan euro je iznosio 118,45 na kraju augusta, odnosno 115,03 na kraju septembra, dok je kurs dinara za jedan američki dolar iznosio 94,74 dinara na kraju augusta, odnosno 88,94 dinara na kraju septembra.

Tokom septembra izvršeno je zaduživanje kroz hartije od vrijednosti denominirane u dinarima u iznosu od 29,79 milijardi dinara i denominirane u eurima u iznosu od 42,21 miliona eura.

U septembru, po osnovu dinarskih hartija od vrijednosti plaćene su obaveze u iznosu od 28,1 milijardu dinara.

Druge najznačajnije stavke u servisiranju javnog duga su bila plaćanja obaveza prema Pariskom klubu povjerilaca u iznosu od 56,2 miliona eura, po osnovu drugog kupona za emitirane euroobveznice u iznosu od 29,2 miliona eura, prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 15,4 miliona eura, kao i obaveze prema Vladi Ruske Federacije u iznosu od 5,4 miliona eura.

Izvor: Agencije