Depoziti u BiH sigurni ako euro propadne

Bivši guverner Centralne banke BiH Peter Nicholl 22. juna 1998. kada je konvertibilna marka puštena u upotrebu (EPA)

Depoziti građana u bankama u BiH su sigurni, bilo da su u devizama ili u domaćoj valuti, čak i u slučaju propasti eura, i građani ne treba da povlače svoj novac jer nema razloga za to, rekli su agenciji Srna nadležni u entitetskim agencijama za bankarstvo te u komercijalnim bankama na ovom području.

Istovremeno, stižu glasovi kako je u BiH moguće povećanje kamatnih stopa, uzrokovano sniženjem kreditnog rejtinga, lošom političkom situacijom i poskupljenjem kapitala. Ne treba očekivati rast kamata na postojeće kredite, ali je moguće da će porasti kamate za nove plasmane.

Novi odnos

Prema podacima Centralne banke BiH, na kraju septembra ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH iznosili su 6,88 milijardi KM, od toga depoziti u eurima 4,10 milijardi KM ili 59,6 odsto.       

“Bankarski sektor u BiH je stabilan, likvidan i dobro kapitalizovan i kao takav spreman je da odgovori zahtjevima koje pred njega stavljaju sadašnja dešavanja… U skladu sa Zakonom o Centralnoj banci BiH, KM kao domaća valuta je fiksno vezana za euro (ranije za njemačku marku), te u potpunosti pokrivena deviznim rezervama kojima upravlja CB BiH, i građani BiH nemaju razloga za zabrinutost”, navode u agencijama za bankarstvo.

Takođe ističu da su preduzete “sve aktivnosti usmjerene na smanjenje uticaja globalne ekonomske krize na bankarski i ukupni ekonomski sistem FBiH i BiH”.

„U najgorem slučaju, ako se i desi zamjena eura nekom drugom valutom, uspostaviće se novi odnos prema konvertibilnoj marci koji će pratiti trenutni odnos eura i konvertibilne marke, te se konverzija uvijek može uraditi. Na primjer, ukoliko se bogate evropske zemlje vrate nacionalnim valutama, konvertibilnost KM se ponovo može vezati za neku jaku evropsku valutu, najvjerovatnije za njemačku marku u paritetu jedan na prema jedan”, navode u Novoj banci.

U bankarskom sektoru u Republici Srpskoj štednja građana 30. septembra iznosila je 1.213.776.000 KM (bez tekućih računa građana), a mjesec dana kasnije 1.230.121.000 KM, zabilježivši stopu rasta od 1,3 odsto.Štednja u devizama sa stanjem na dan 30. septembar iznosila je 947.762.000 KM, a 31.oktobar 959.677.000 KM, sa stopom rasta od 1,3 odsto – kažu u Agenciji za bankarstvo RS.

Štedni ulozi građana u stranoj valuti, sa dominatnim učešćem eura, u bankama u Federaciji BiH zaključno sa 30. septembrom iznosili su 3,6 milijardi KM. Kod 15 banaka u FBiH koje su uključene u program osiguranog depozita, koji garantuje iznos do 35.000 KM, deponovano je 96,5 posto ukupnih depozita i 98,4 posto ukupne štednje, podaci su Federalne agencije za bankarstvo.

I u jednoj i u drugoj agenciji ističu da nemaju saznanja da su građani u međuvremenu povlačili štedne uloge u većoj mjeri. U Raiffeisen banci BiH, Novoj banci i ProCredit banci BiH tvrde da nije zabilježeno značajnije povlačenje depozita, niti konverzija štednje u eurima u neku drugu valutu, koji bi bili neuobičajeni za ovo doba godine.

Više upita

U Raiffeisen banci kažu da je jedino primjetan povećan broj upita građana u vezi sa konverzijom štednih uloga u eurima u američki dolar i švajcarski franak, ali da je većina informativnog karaktera i da nije došlo do konverzije.

U Novoj banci kažu da nije registrovana pojačana pojava podizanja štednje, kao ni konverzija štednje u eurima u neku drugu valutu, javila je Srna.

Direktorica sektora za poslovanje sa stanovništvom u ProCredit banci BiH Biljana Hadžimustafić Jevtić rekla je da je ova banka u proteklom periodu imala nekoliko pojedinačnih zahtjeva klijenata vezanih za zamjenu štednih uloga iz eura u KM, švajcarski franak i američki dolar, ali da u posljednjih mjesec dana nije evidentirano pojačano podizanje štednih uloga.

Izvor: Agencije


Povezane

Više iz rubrike EKONOMIJA
POPULARNO