Rebalansom budžeta izbrisan transfer udruženjima iz sektora kulture

Ova odluka udar je na svakako marginalizirani sektor kulture za koji se već godinama izdvajaju krajnje skromni budžeti (Fena)

Rebalansom budžeta bh. entiteta Federacija BiH, o kojem su po hitnom postupku odlučivali federalni zastupnici, izbrisan je transfer Udruženjima građana i organizacija iz oblasti kulture koji iznosi 260 hiljada konvertibilnih maraka, dok se Transfer za kulturu od značaja za FBiH umanjuje za 50 hiljada konvertibilnih maraka.

Veliki je to udar na svakako marginalizirani sektor kulture za koji se već godinama izdvajaju krajnje skromni budžeti, a najviše će pogoditi nezavisne umjetnike i kulturne djelatnike koji su se u krizi uzrokovanoj pandemijom korona virusa našli u situaciji egzistencijalne ugroženosti.

S obzirom na to da su sredstva iz federalnog budžeta mnogim umjetnicima jedini način ostvarivanja prihoda, Samer Rešidat, zastupnik koalicije DF-GS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, uputio je amandman kako slobodni umjetnici ne bi ostali uskraćeni za ova sredstva.

Njegov amandman podržalo je 38 zastupnika, no 15 zastupnika koji su glasali protiv i 32 zastupnika koji su bili suzdržani bili su odlučujući pa je njegov prijedlog odbijen.

Reakcije brojnih udruženja

Izostanak podrške kulturnom sektoru u BiH događa se u trenutku u kojem sve evropske zemlje, svjesne važnosti kulture i umjetnosti, traže hitne fondove za sektor kulture i pronalaze načine da podrže kulturne djelatnike i umjetnike.

U nadi da će i Vlada FBiH postupati u skladu s tim i da ovaj prijedlog ipak neće biti usvojen, brojna udruženja iz oblasti kulture reagirala su otvorenim pismima. Prethodno je Udruženje rediteljica i reditelja u BiH u saradnji s kolegicama i kolegama iz Udruženja filmskih radnika slalo dopis kako bi skrenulo pažnju na probleme s kojima se susreću filmska i druge umjetničke produkcije, kao i posebno tešku situaciju nezavisnih umjetnika koji nisu u radnom odnosu i koji su se zbog zabrane djelatnosti našli u teškoj finansijskoj situaciji.

“Ova odluka pokazuje da u vanrednoj situaciji ugroženosti naše države i svih njenih građana vaša vlada smatra da je kultura ta koja vam je nevažna, i čija ćete sredstva, a u kontekstu cijelog budžeta, ove godine čak 11 posto većeg od prošlogodišnjeg, sredstva za navedeni trasfer su minorna – prva oteti umjetnicima i preusmjeriti u druge svrhe”, naveli su tom prilikom iz Udruženja rediteljica i reditelja u BiH.

Otvoreno pismo uputili su i članovi i članice Udruženja likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti i dizajnera BiH (ULUPUBiH) predlažući hitne mjere koje bi ublažile nezavidno stanje u kojem su se našli članovi/ice njihovog udruženja, kao i brojna druga udruženja.

No, ništa od toga nije utjecalo na odluke Vlade FBiH i Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Izvor: Al Jazeera