Ispit zrelosti: Matura sa 20 godina zakašnjenja

U okviru Regioskopa, na Al Jazeeri Balkans bit će emitiran dokumentarni film “Ispit zrelosti” mlade autorice Smirne Kulenović o generaciji koja je zbog rata morala odgoditi maturu.

Generacija autoricine majke, zbog ratnih događanja 1990-ih u Sarajevu, proslavlja svoju prvu maturu sa 20 godina zakašnjenja – 2012. godine.

Smirna Kulenović je rođena 1994. godine u Sarajevu i studentica je Katedre za historiju umjetnosti i filozofiju.

Trenutno učestvuje u regionalnim projektima vezanim za građanski aktivizam i nove medije (Re:generacija, YouthLINC).


Smirna Kulenović

Kao učesnica radionice angažiranog dokumentarnog filma “Slobodna zona Junior” 2012. godine, dobija priliku snimiti svoj prvi dokumentarni film “Ispit zrelosti”. 

Angažovani film

Slobodna zona je festival angažiranog igranog i dokumentarnog filma, koji je osnovan 2005. u Beogradu. Održava se svake godine početkom novembra. Osim za redovnu publiku, tokom festivala, organiziraju se i dnevne projekcije za srednjoškolce.

Slobodnа zonа Junior je poseban edukаtivni progrаm koji promovira film kаo dodаtno sredstvo u nastavi u osnovnim i srednjim školama.

U okviru programa također se organizira Kamp angažiranog dokumentarnog filma, koji je koncipiran kao radionica za srednjoškolke i srednjoškolce iz regije.

Cilj radionice je da grupi izabranih srednjoškolaca pruži uvid u uzroke, posljedice i domete društvenog aktivizma, različite aspekte kreiranja društveno-angažiranog filma, da ih ohrabri na interkulturni dijalog, podstakne i podrži u razvijanju vlastitih ideja.

Dokumentarni film “Ispit zrelosti” emitirat će se na Al Jazeeri Balkans 2. septembra u 17:30.

Izvor: Al Jazeera