Kolona s tabutima 14 žrtava genocida krenula ka Srebrenici

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je sedamnaestogodišnji Beriz (Omera) Mujić, rođen 1978. godine u Zvorniku.

Kolona s tabutima krenula je iz Visokog prema Srebrenici (Al Jazeera)

Iz bosanskohercegovačkog grada Visokog krenula je kolona s tabutima, u kojima se nalaze posmrtni ostaci 14 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine, navodi agencija Fena.

“Kolona s tabutima ide standardnom rutom kao i dosad. Pravac kretanja je iz Visokog prema Ilijašu, s kraćim zadržavanjima, zatim Vogošća, s kraćim zadržavanjem. Kolona onda dolazi u Sarajevo – ulica Alipašina, Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeskije, Telali i Brodac – s kraćim zadržavanjem ispred zgrade Predsjedništva BiH. Nakon Sarajeva kolona se kreće ka Lapišnici, te ide ka Srebrenici”, naveli su iz Javnog komunalnog preduzeća “Gradska groblja” Visoko.

Očekivani dolazak kolone u Srebrenicu je u popodnevnim satima.

Ukop braće Efendić

Ove godine je identificirano 14 osoba koje će 11. jula biti ukopane u Potočarima.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je sedamnaestogodišnji Beriz (Omera) Mujić, rođen 1978. godine u Zvorniku. On je u julu 1995. godine ubijen na području Sućeske kod Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u maju 2023. godine na području općine Srebrenica. On će biti ukopan uz svoga brata Hazima koji je u Potočarima ukopan 2013. godine.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hamed (Ibrahima) Salić, rođen 1927. godine. On je imao 68 godina kada je nestao u ljeto 1995. godine na području Žepe. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani na lokalitetu Slap u Žepi, u maju 2014. godine.

Ove godine zajedno će biti ukopani i braća Efendić, Hasib i Ćamil. Oni su na području lokaliteta Baljkovica nestali u ljeto 1995. godine, a njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz različitih grobnica na području Srebrenice, odnosno na lokalitetima Kula i Potočari i to 2011. i 2006. godine. Hasib i Ćamil će konačan smiraj ove godine naći uz svog trećeg brata Edhema koji je u Potočarima ukopan 2007. godine.

Imena žrtava koje će biti ukopane

1. Hasib (Uzejir) Efendić, rođen 1931. godine;
2. Ćamil (Uzejir) Efendić, rođen 1928. godine;
3. Mehmed (Daut) Krdžić, rođen 1961. godine;
4. Sabrija (Asim) Omić, rođen 1966. godine;
5. Mušan (Ramo) Šiljković, rođen 1956. godine;
6. Sakib (Ragib) Harbaš, rođen 1975. godine;
7. Beriz (Omer) Mujić, rođen 1978. godine;
8. Ahmet (Ismet) Jašarević, rođen 1971. godine;
9. Nevres (Mehmed) Salihović, rođen 1970. godine;
10. Ibrahim (Muharem) Salkić, rođen 1935. godine;
11. Midhat (Adem) Bašić, rođen 1973. godine;
12. Hajdin (Kadrija) Mustafić, rođen 1959 godine;
13. Latif (Arif) Mandžić, rođen 1964. godine;
14. Hamed (Ibrahim) Salić, rođen 1927. godine.

Izvor: Agencije