SAD upozorava: Snosit ćete posljedice za isplate u gotovini sankcionisanim zvaničnicima

Sjedinjene Američke Države će koristiti sve raspoložive provedbene mehanizme za podršku režimu sankcija SAD, naveli su iz Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.

Podrška ovakvim aktivnostima i sankcionisanim subjektima 'povlači za sobom potencijalne posljedice', naveli su iz Ambasade SAD-a u BiH (Fena)

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom jučerašnjeg prijedloga izmjena Zakona o finansiranju institucija BiH, naglašavajući da su slične izmjenama i dopunama Zakona o radu RS koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 18. aprila i kako predstavljaju “očigledno nastojanje da se izbjegne provedba sankcija”.

“Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice BiH Predrag Kožul jučer je iznio prijedlog izmjena Zakona o finansiranju institucija BiH, kojima bi se omogućila isplata plata zaposlenima u institucijama na državnom nivou u gotovini. Ovakve izmjene, koje su slične izmjenama i dopunama Zakona o radu RS koje je Narodna skupština RS usvojila 18. aprila, predstavljaju očigledno nastojanje da se izbjegne provedba sankcija”, navodi se u njihovom saopćenju objavljenom na platformi X.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u utorak nije po hitnom postupku razmatrao Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansiranju institucija BiH, čiji je predlagač zastupnik Predrag Kožul ispred Hrvatske demokratske zajednice BiH. Odlučeno je da će predloženi zakon biti razmatran u skraćenoj proceduri na narednoj sjednici.

Predloženim zakonom predviđeno je da Ministarstvo finansija i trezora osigurava gotovinu za isplatu plaća i drugih primanja zaposlenika kojima se ista iz objektivnih okolnosti ne može izvršiti putem tekućeg računa, te za isplatu troškova službenih putovanja i ostalih sitnih materijalnih troškova.

Potencijalne posljedice

“Kao što je vršilac dužnosti pomoćnika ministra finansija SAD (Anna) Morris istakla tokom svoje martovske posjete, Sjedinjene Američke Države pomno prate takve aktivnosti”, navodi ambasada u objavi.

Mišljenja su da podrška ovakvim aktivnostima i sankcionisanim subjektima povlači za sobom potencijalne posljedice.

Sjedinjene Američke Države će koristiti sve raspoložive provedbene mehanizme za podršku režimu sankcija SAD-a i prevenciju koruptivnih, destabilizirajućih ili antidejtonskih aktivnosti”, dodali su.

‘Osnovna ljudska prava’

Prema predloženim izmjenama, budžetski korisnik dužan je donijeti interni akt kojim određuje visinu blagajničkog maksimuma, način korištenja i odgovornost za materijalno i fizičko osiguranje gotovine, ako ih nije ranije dostavio spomenutom ministarstvu.

Definira se i da ministarstvo daje saglasnost na interni akt o blagajničkom maksimumu budžetskog korisnika, ovisno o opsegu i specifičnosti djelatnosti koju obavlja budžetski korisnik.

Kožul je ranije naveo da je razlog za donošenje ovog zakona omogućavanje zaposlenima u institucijama BiH ostvarivanje osnovnih ljudskih prava propisanih Ustavom BiH, ustavima entiteta kao i mnogim međunarodnim aktima, a to su pravo na imovinu, pravo na rad, na plaću koja zaposlenom i njegovoj porodici osigurava život dostojan čovjeka.

“Hitnost ovog zakona tiče se elementarnih ljudskih, građanskih i radnih prava jednog broja uposlenika u institucijama BiH. Između njih ima i naših kolega”, rekao je Kožul nastojeći da objasni predložene izmjene.

Zastupnici nisu raspravljali o predloženoj hitnoj proceduri, nego su se samo jednoglasno izjasnili i odlučili da zakon bude razmatran po skraćenom postupku.

Transparency International upozorava da bi se cijeli finansijski sistem Bosne i Hercegovine mogao suočiti sa sankcijama SAD-a ako državni Parlament usvoji Zakon koji omogućuje isplatu plaće u gotovini za osobe s američke crne liste, kojima su zbog sankcija ugašeni računi u bankama.

Izvor: Agencije