Početak popisa stanovništva na Kosovu odgođen za 1. novembar

Iako su pripreme obavljene uprkos otporu Asocijacije opština Kosova, proces ne može početi prije 1. novembra 2023. godine.

Posljednji popis na Kosovu obavljen je 2011. godine

Početak popisa stanovništva na Kosovu odgođen je za dva mjeseca i počet će 1. novembra ove godine.

Vlada Kosova je saopćila kako je odlučila da se popis stanovništva, porodičnih domaćinstava i stanova odgodi i da bude održan od 1. novembra do 15. decembra 2023. godine.

“Za proces ove veličine pomoć je dobrodošla. Uz podršku UNOPS-a, preduzet ćemo prve korake da osiguramo nabavku opreme neophodne za proces, ali poštujući Ustav i Zakon o međunarodnim ugovorima, jer takvu saradnju ne bismo mogli drugačije tretirati osim kao međunarodni ugovor”, navode iz Vlade.

Prethodne vlasti su za popis održan 2011. godine sarađivale s međunarodnom organizacijom, kojoj su prebacili milione eura za potrebe nabavke, uz samo memorandum o razumijevanju.

Pandemija odgodila novi popis

“Takav način saradnje narušava državnost Kosova”, ističe se.

Dodaje se da, iako su pripreme obavljene uprkos otporu koji je čak i unutar Centralne komisije za registraciju proizvela Asocijacija opština Kosova, proces ne može početi prije 1. novembra, odnosno dva mjeseca kasnije.

Posljednji popis na Kosovu obavljen je 2011. godine.

Iako se popisi obavljaju svakih deset godina, pandemija COVID-19 je odgodila održavanje novog popisa.

Prema rezultatima posljednjeg popisa, koje je objavila Agencije za statistiku Kosova, broj stanovnika na Kosovu iznosio je 1.739.825, od čega su 1.616.869 ili 92,9 posto činili Albanci.

Izvor: Agencije