OSCE preporučuje BiH da ukine otkup zatvorske kazne za ratne zločine

Osam osuđenih za ratne zločine na kaznu do jedne godine zamijenili su u Bosni i Hercegovini, u posljednjih pet godina, zatvorsku kaznu novčanom.

Zamjena zatvorske kazne novčanom kaznom može stvoriti percepciju da počinioci nisu pravedno kažnjeni za svoja djela, upozorava OSCE (Pixsell)

Zamjena zatvorske kazne novčanom kaznom može stvoriti percepciju da počinioci nisu pravedno kažnjeni za svoja djela, upozoravaju iz Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, zbog čega domaćim zakonodavcima preporučuju izmjene i dopune krivičnih zakona „čime bi se ukinula mogućnost zamjene zatvorske kazne novčanom kaznom u predmetima ratnih zločina“.

Osam osuđenih za krivično djelo ratni zločin na kaznu do jedne godine u Bosni i Hercegovini, zamijenilo je, u posljednjih pet godina, zatvorsku novčanom kaznom, što su slučajevi koji frustriraju žrtve i njihove porodice.

Tri rješenja o zamjeni zatvorske za novčanu kaznu su donesena pred Sudom Bosne i Hercegovine, po dva pred kantonalnim sudovima u Zenici i Bihaću te jedno pred Osnovnim sudom u Brčko distriktu. Osam osuđenika za ratne zločine kupilo je slobodu za nešto manje od 150.000 eura ili za 50 eura po danu.

Od 2017. godine u Krivični zakon BiH uvedeni su izuzeci za djela za koja se ne može primjenjivati institut zamjene zatvorske novčanom kaznom, ali se izuzeci ne odnose na ratne zločine.

Misija OSCE-a u BiH u izvještaju Postizanje pravde za žrtve seksualnog nasilja u oružanim sukobima Bosne i Hercegovine: Napredak ostvaren pred sudovima u BiH od 2014. do 2016. godine, analizirala je pitanja odmjeravanja kazne u predmetima ratnih zločina, upozoravajući na problem da se zatvorska kazna do određenog broja mjeseci može zamijeniti novčanom kaznom.

Diskreciono pravo sudova u Republici Srpskoj

U skladu sa krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, zatvorska kazna do određenog vremenskog perioda se automatski, nakon podnošenja zahtjeva osuđene osobe, mijenja novčanom kaznom [sud nema zakonsku mogućnost da odbije zahtjev], dok u entitetu Republika Srpska sudovi imaju diskreciono pravo u odlučivanju da li da dopuste takvu zamjenu po zahtjevu.

„To stvara jasnu nejednakost među osobama osuđenim od Suda BiH ili sudova u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH i onih osuđenih od sudova u Republici Srpskoj“, upozoravaju iz OSCE-a.

„Diskreciono ovlaštenje sudova u Republici Srpskoj da li da dopuste zamjenu ili ne, u odsustvu bilo kakvih standardizovanih kriterija na kojima je zasnovana takva odluka, stvara rizik od proizvoljnosti u odlučivanju sudova da li da zamijene zatvorsku kaznu, za razliku od automatskog prava na zamjenu koje omogućavaju krivični zakoni Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH“.

U vezi sa krivičnim djelima protiv međunarodnog prava, zamjena zatvorske kazne novčanom kaznom, prema OSCE-u, može stvoriti percepciju da počinioci nisu pravedno kažnjeni za svoja djela, „time dovodeći do podrivanja već slabog povjerenja javnosti u sistem krivičnog pravosuđa“. „To suštinski omogućava da oni koji imaju sredstava da plate novčanu kaznu, mogu kupiti svoju slobodu, bez obzira što su osuđeni za teška krivična djela, uključujući ratne zločine“.

Misija OSCE-a preporučuje da zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini razmotre mogućnost izmjena i dopuna krivičnih zakona, kako bi se ili napravili izuzeci od odredaba o zamjeni kazne zatvora novčanom kaznom u predmetima koji se odnose na kršenja međunarodnog prava ili smanjila maksimalna zatvorska kazna koja se može zamijeniti novčanom na manje od godinu dana, čime bi se ukinula mogućnost zamjene zatvorske kazne novčanom kaznom u predmetima ratnih zločina, u kojima je godina dana apsolutni minimum zatvorske kazne.

Izvor: Al Jazeera