Milatović predstavio Platformu za Crnu Goru u EU

Cilj dokumenta je vraćanje reformske i evropske agende u društveno-politički fokus, kao i zajedničko djelovanje na ubrzanju evropskog puta.

Jakov Milatović je rekao da Platofma predviđa nastavak reformi u pravosuđu (Reuters)

Predsjednik Jakov Milatović predstavio je u ponedjeljak Platformu za Crnu Goru u Evropskoj uniji, čiji je cilj vraćanje reformske i evropske agende u društveno-politički fokus, kao i zajedničko djelovanje na ubrzanju evropskog puta.

Milatović je na konferenciji za novinare rekao da će Platformu uputiti predstavnicima svih političkih partija u parlamentu.

Platformom je predviđeno usaglašavanje zakonodavne aktivnosti s Ustavom Crne Gore i pravnom tekovinom EU-a, uz konsultiranje i učešće javnosti, odnosno zainteresiranih subjekata, u procesu donošenja odluka, prenosi Anadolija.

Predviđeno je i neodložno pokretanje parlamentarnog dijaloga u cilju izbora nosilaca najviših sudskih i tužilačkih funkcija.

Posvećenost održivom ekonomskom razvoju

Milatović je rekao da Platofma predviđa nastavak reformi u pravosuđu, u cilju borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

“Posvećenost sveobuhvatnoj reformi izbornog zakonodavstva, u cilju jačanja integriteta izbornog procesa i povjerenja u izbore”, kazao je Milatović.

Naveo je da je Platformom predviđena posvećenost održivom ekonomskom razvoju provođenjem strukturnih reformi, unapređenjem savremene transportne, digitalne i zdravstveno-socijalne infrastrukture i privlačenje kredibilnih investicija, u cilju unapređenja životnog standarda građana.

“Izgradnju efikasne javne uprave, kroz sprovođenje procesa depolitizacije i promociju meritokratije u upravljanju kadrovima, koja odlučno radi na procesu pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji”, dodao je Milatović.

Platformom je, kako je naveo, predviđeno unapređenje ambijenta za rad civilnog sektora i medija, koje podrazumijeva slobodu izražavanja i spremnost za otvoren, transparentan i redovan dijalog s organizacijama civilnog društva.

“Posvećenost izgradnji društva jednakih šansi, koje njeguje poseban senzibilitet prema unapređenju položaja ranjivih grupa i poštovanju ljudskih prava”, istakao je Milatović.

Naveo je da je Platformom predviđeno osnaživanje Ustavnog koncepta ekološke države Crne Gore, provedba EU Zelene agende, zaštita prirode i životne sredine.

“Kreiranje kvalitetnijeg okruženja za mlade, kroz sveobuhvatnu reformu sistema obrazovanja, uključivanje crnogorskih univerziteta u EU mreže i programe, bolju povezanost obrazovnih programa i potreba tržišta rada”, kazao je Milatović.

Privlačenje sredstava iz fondova EU-a

Objasnio je da je predviđeno osnaživanje kapaciteta institucija za privlačenje sredstava iz EU fondova i njihovu dalju  realizaciju.

“Potpunu usklađenost sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU-a, kao i učešće u EU inicijativama koje se odnose na promociju mira i bezbjednosti na globalnom nivou”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, predviđeno je jačanje pozitivne i konstruktivne uloge Crne Gore u regijiu, uključujući regionalnu ekonomsku integraciju kroz Zajedničko regionalno tržište (Berlinski proces) i druge inkluzivne inicijative regionalne saradnje usklađene s EU standardima.

“Potpisnici Platforme, na ovaj način, promovišu političku stabilnost, konsenzus oko zajedničkih vrijednosti i spremnost na udruženo djelovanje – u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore”, istakao je Milatović.

Izvor: Agencije