UN: Ukrajinska kriza pogodila Srbiju više od COVID-19

Kriza izazvana ruskom aagresijom na Ukrajinu povećala je broj siromašnih u Srbiji, među njima djecu i penzioneru, prema podacima koje su prikupili Ujedinjeni narodi.

U Srbiji su najugroženija djeca koja žive u velikim porodicama, djeca u seoskim domaćinstvima i romskim naseljima (Reuters)

Kriza izazvana ruskom agresijom na Ukrajinu pogodila je više stanovnike Srbije od prethodne krize zbog pandemije COVID-19 te izazvala povećanje broja onih koji spadaju u siromašne, prije svega u najranjivijim grupama, u koje spadaju djeca i stariji od 65 godina, zaključak je istraživanja Ujedinjenih naroda u Srbiji.

“Vlada mora pojača mehanizme socijalne zaštite“, rekla je novinarima u Beogradu stalna koordinatorica UN-a u Srbiji Francois Jacob, prenosi Beta.

“Potrebno je ojačati akcije koje su već započete da bi bili obuhvaćeni svi oni koji jedva sastavljaju kraj s krajem”, kazla je ona, dodajući da je kriza zbog rata u Ukrajini dovela do toga da “bogati postanu bogatiji, a siromašni siromašniji”.

Ugrožena djeca

Direktorica UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova rekla je da se očekuje da će brojke o siromaštvu djece za 2022. godinu pokazati povećanje sa 10,6 na 13,8 posto.

To predstavlja dodatnih 27.987 djece koja žive ispod linije apsolutnog siromaštva.

“Najugroženija su deca koja žive u velikim porodicama, deca u seoskim domaćinstvima i romskim naseljima”, kazla je Kostadinova.

Izvor: Agencije