Ustavni sud BiH: Naziv ‘zajedničke’ za državne institucije BiH je neustavan

Sud nije donio odluku o apelacijiŽeljjka Komšića i Šefika Džaferovića za ocjenu ustavnosti Amandmana na Ustav Federacije BiH i Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine (Fena)

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na dvodnevnoj plenarnoj sjednici razmatrao zahtjeve Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Šefika Džaferovića, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti amandmana na Ustav entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Odluka u ovom predmetu nije donesena i o njemu će se odlučivati na nekoj od narednih plenarnih sjednica, prenosi Anadolija.

“U predmetu broj U-16/20, čiji su podnosilac zahtjeva 24 četiri člana Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ustavni sud je donio rješenje kojim je utvrdio da Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije, u smislu člana 4. stav 3. i člana 6. stav 2. Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine, nije izvršila Djelimičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U-16/20 od 16. jula 2021. godine”, obrazložio je Ustavni sud, koji će ovo rješenje dostaviti Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

O dobijanju državljanstva BiH

Odlučujući o zahtjevu Denisa Zvizdića, u vrijeme podnošenja zahtjeva drugog zamjenika predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti člana 14. u vezi sa članom 9. stav (1) tač. c), f) i l) Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine – službeni prečišćeni tekst, Ustavni sud je utvrdio da je navedena odredba citiranog zakona u saglasnosti sa čl. I/7.b) i II/5. Ustava Bosne i Hercegovine.

U ovoj odluci Ustavni sud je ukazao da svaka država ima pravo svojim ustavom i zakonima odrediti ko ima pravo na njeno državljanstvo.

“Država ima široko polje slobodne procjene prilikom propisivanja uvjeta za dobijanje državljanstva i međunarodno pravo je u tome ne ograničava. Ustavni sud nije uočio da se zakonodavac propisujući sporne uvjete za vraćanje državljanstva Bosne i Hercegovine kretao van polja slobodne procjene ili da je ograničio neko drugo pravo zainteresiranih lica ili da osporene odredbe propisuju kriterije koji su kao takvi proizvoljni”, naveo je Ustavni sud.

Neustavan naziv ‘zajedničke’ za državne institucije

Odlučujući o zahtjevu Denisa Zvizdića za ocjenu ustavnosti člana 5. stav 1. tačka a) Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine, Ustavni sud je utvrdio da navedeni član u dijelu koji glasi: “zajedničkih institucija ili institucija kojom upravljaju zajedničke institucije ili koja je odgovorna zajedničkim institucijama” nije u skladu s članom I/2. u vezi sa članom III/1. Ustava Bosne i Hercegovine i ukinuo ga.

U ovoj odluci Ustavni sud je, između ostalog, naveo da je zakonodavac dodavanjem odrednice “zajedničke” ispred izraza “institucije” promijenio smisao člana III/1.

“Ustav Bosne i Hercegovine propisuje postojanje isključivo ‘institucija Bosne i Hercegovine’. Na taj način zakonodavac je postupio suprotno načelu vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, zato što je osporenom odredbom zakona izmijenio suštinu jasne ustavne odredbe iz člana III Ustava Bosne i Hercegovine”, zaključio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Izvor: Agencije