Hrvatska: Obavezno iskazivanje cijena u kunama i eurima

Nepuna četiri mjeseca prije ulaska Hrvatske u eurozonu, nastupa zakonska obaveza dvojnog iskazivanja cijena, kao ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura.

Dvojno iskazivanje cijena poduzeća će morati primijeniti i na cjenicima i promotivnim materijalima (EPA)

Od ponedjeljka, 5. septembra, nepuna četiri mjeseca prije ulaska Hrvatske u eurozonu, nastupa zakonska obaveza dvojnog iskazivanja cijena, kao ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura, a za poslovne subjekte ta obaveza će se protegnuti i na cijelu 2023. godinu.

Dvojno iskazivanje cijena znači da će od ponedjeljka pa do 31. decembra 2023. godine poslovni subjekti i drugi obveznici u svojim odnosima s potrošačima morati iskazati cijenu i druge novčane iskaze vrijednosti i u eurima i u kunama, prenosi Hina.

Pritom, cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljivi, lako čitljivi, razumljivi, iskazani tako ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može tačno razumjeti na koju se robu odnosno na koju uslugu cijena odnosi i kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene ispravno preračunate.

Blagajne prilagođene za ‘dvojne’ cijene

Također, na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga treba biti istaknut i fiksni tečaj konverzije.

Dvojno iskazivanje cijena poduzeća će morati primijeniti i na cjenicima i promotivnim materijalima koje objavljuju na internetskim stranicama i u medijima.

Blagajne poduzeća također će biti prilagođene za dvojno iskazivanje cijena, kako bi na računima ukupan iznos računa bio iskazan u objema valutama, a na računu će biti potrebno navesti i fiksni tečaj konverzije, navedeno je na internetskoj stranici euro.hr, koju su, s ciljem pružanja informacija u prelasku sa kune na euro, već ranije pokrenuli Vlada i Hrvatska narodna banka (HNB).

Vijeće Evropske unije je 12. jula ove godine donijelo odluku o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. januara 2023. godine, kojom je utvrdilo da Hrvatska ispunjava sve potrebne uvjete za uvođenje eura kao službene valute.

Vijeće EU-a odredilo je i stopu konverzije eura za Hrvatsku, kojom je utvrđeno da se stopa konverzije određuje na 7,53450 kuna za jedan euro.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj je, nakon dva čitanja, u Hrvatskom saboru donesen 13. maja, a stupio je na snagu 15. jula ove godine.

I plate u kunama i eurima

Ubrzo nakon 12. jula brojne trgovine i drugi poslovni subjekti počeli su dobrovoljno, sukladno fiksnom tečaju konverzije, iskazivati cijene i u kunama i eurima.

Između ostalog, dvojno će se morati iskazivati i iznos plate te drugih naknada koje poslodavac isplaćuje radniku.

Ako poslodavac platu za august isplaćuje nakon 5. septembra, ukupan isplaćeni iznos radniku na ispravi o isplati plate morat će biti iskazan i u kunama, i euru.

Ako poslodavac platu za august isplaćuje 4. septembra ili ranije, nije je dužan dvojno iskazati, već će mu obaveza dvojnog iskazivanja nastati od plaće koja se odnosi na septembar, a bit će isplaćena u oktobru.

Isti princip se odnosi i na penzije.

Izvor: Agencije

Pregled vijesti, tema, mišljenja, blogova sa Balkana i iz svijeta u samo jednom kliku
Pročitajte sada