Javni dug BiH narastao na 6,58 milijardi eura

U odnosu na 31. decembar 2020. godine, javni dug Bosne i Hercegovine se na kraju prošle godine povećao za 320 miliona eura.

Vanjski dug BiH se povećao za 513.38 miliona eura, dok se unutrašnji dug smanjio za 193,39 miliona eura (EPA)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u srijedu usvojilo i uputit će Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine informaciju Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine zaključno s prošlom godinom.

Prema informaciji, javni dug Bosne i Hercegovine na dan 31. decembar 2021. godine iznosio je 12,816 milijardi konvertibilnih maraka (6,58 milijardi eura), od čega se na vanjski dug odnosilo 9,697 milijardi KM (4,98 milijardi eura), ili 75,67 posto, a na unutrašnji dug 3,118 milijardi KM (1,6 milijardi eura), ili 24,33 posto javne zaduženosti, prenosi Anadolija.

U odnosu na 31. decembar 2020. godine, javni dug se povećao za 623,05 miliona KM (320 miliona eura), od čega se vanjski dug povećao za 999,53 miliona KM (513.38 miliona eura), dok se unutrašnji dug smanjio za 376,48 miliona KM (193,39 miliona eura).

Javni dug u 2021. iznosio 34,82 posto BDP-a

U ukupnom stanju javne zaduženosti entitet Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje sa 51,08 posto, bh. entitet Republika Srpska sa 48,04 posto, institucije Bosne i Hercegovine sa 0,49 posto, a Brčko distrikt sa 0,39 posto.

Učešće javnog duga Bosne i Hercegovine u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2021. godini iznosilo je 34,82 posto.

Servis vanjskog duga Bosne i Hercegovine u 2021. godini iznosio je 805,31 miliona KM (413,67 miliona eura), od čega se na glavnicu odnosilo 680,37 miliona KM (349,49 miliona eura), a na kamatu 124,94 miliona KM (64,18 miliona eura).

U ukupnom iznosu servisa vanjskog duga države Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje sa 65,29 posto, RS sa 32,90, institucije Bosne i Hercegovine sa 0,93, a Brčko distrikt sa 0,88 posto.

Izvor: Agencije