Godišnjica referenduma o hrvatskoj samostalnosti

Građanima su bila ponuđena dva pitanja na koja su mogli odgovoriti sa ‘za’ i ‘protiv’, odlučivali su na listićima plave i crvene boje.

Hrvatski sabor je 25. juna 1991. donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske (EPA)

U Hrvatskoj je prije 31 godinu, 19. maja 1991. godine, održan historijski referendum o samostalnosti na kojem se velika većina građana izjasnila za samostalnu državu, a samo manji dio za ostanak u Jugoslaviji, navodi agencija Hina.

Odluku o raspisivanju referenduma, u toku pregovora o rješenju krize između republika tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), donio je predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman.

Građanima su bila ponuđena dva pitanja na koja su mogli odgovoriti sa ‘za’ i ‘protiv’, odlučivali su na listićima plave i crvene boje. Pravo odlučivanja imalo je 3,6 miliona osoba.

Pitanje na plavom listiću glasilo je: „Jeste li za to da Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama?“

O tom se pitanju izjasnilo 3.051.881 ili 83,6 posto birača, ‘za’ ih je zaokružilo više od 2,8 miliona ili 93,24 posto izašlih na referendum, protiv je glasalo oko 127.000 birača (4,15 posto).

Crveni listić

Na crvenom listiću pitanje je bilo: „Jeste li za to da Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi?“

O njemu je glasalo 3.051.881 birača ili 83,6 posto, ‘za’ ih je bilo oko 164.000 (5,38 posto), ‘protiv’ nešto više od 2,8 miliona  (92,2 posto).

Referendum iz maja ’91 otvorio je put saborskim odlukama o samostalnosti i suverenosti iz juna i oktobra te godine, podsjeća Hina.

Izvor: Agencije