CIK BiH ‘rasporedio’ delegate u Domu naroda federalnog Parlamenta

U skladu s odlukom visokog predstavnika Christiana Schmidta, Gornji dom Parlamenta entiteta Federacija Bosne i Hercegovine broji ukupno 80, umjesto dosadašnjih 58 delegata.

Broj delegata po klubovima bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda je sa 17 povećan na 23 (Al Jazeera)

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine donijela je uputstvo o postupku provedbe posrednih izbora, a time i o rasporedu delegata iz kantona u Dom naroda Parlamenta entiteta Federacija Bosne i Hercegovine.

Kanton Sarajevo delegirat će u skladu s tim ukupno 12 delegata, i to četiri iz reda bošnjačkog naroda, pet iz srpskog, jednog iz hrvatskog i dva iz reda ostalih.

Tuzlanski kanton delegirat će 10 delegata, i to pet Bošnjaka, tri Srbina, jednog Hrvata i jednog iz reda ostalih.

Hercegovačko-neretvanski kanton delegirat će devet delegata, i to pet iz reda hrvatskog naroda, dva iz srpskog te po jednog iz reda Bošnjaka i ostalih.

Po devet delegata iz tri kantona

Isti broj delegata dat će i Zeničko-dobojski kanton, i to četiri iz bošnjačkog naroda, dva iz hrvatskog, dva iz srpskog i jedan iz reda ostalih.

Devet delegata bit će iz Kantona 10 (Livanjskog), i to tri delegata iz reda hrvatskog naroda, četiri iz reda srpskog, dok Bošnjaci i ostali daju po jednog, prenosi Anadolija.

Srednjobosanski kanton delegirat će ukupno osam delegata, i to četiri delegata iz reda hrvatskog naroda, dva iz bošnjačkog, te po jedan iz srpskog i iz reda ostalih.

Ukupno osam delegata bit će i iz Unsko-sanskog kantona, i to tri delegata iz reda bošnjačkog naroda, tri iz reda srpskog te po jednog iz reda Hrvata i ostalih.

Zapadnohercegovački kanton birat će ukupno sedam delegata, i to iz reda hrvatskog naroda četiri delegata, dok će Bošnjaci, Srbi i ostali imati po jednog delegata.

Odluka visokog predstavnika u BiH

Iz Bosanskopodrinjskog kantona – Goražde po jednog delegata daju Bošnjaci, Hrvati, Srbi i ostali, isto kao i Posavski kanton.

U skladu s odlukom visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta, koji je izmijenio odredbe Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je da Dom naroda Parlamenta Federacije broji ukupno 80, umjesto dosadašnjih 58 delegata.

Tom odlukom broj delegata po klubovima bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda je sa 17 povećan na 23, a iz reda ostalih sa sedam na 11 delegata.

Izvor: Agencije