Hrvatska u 2020. zabilježila negativan prirodni priraštaj

U svim županijama bio je negativan prirodni priraštaj, a najveći negativan prirodni priraštaj bio je u Osječko-baranjskoj županiji.

U 2020. godini u Hrvatskoj je sklopljeno 15.196 brakova, a ukupno su 5.153 pravomoćno razvedena braka (EPA)

Državni zavod za statistiku (DZS) Hrvatske naveo je da je u toj zemlji u 2020. godini umrlo 5.229 osoba, ili 10,1 posto više nego u prethodnoj godini.

U 2020. godini u padu je broj živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 0,8 posto, odnosno rođeno je 290 djece manje nego u 2019. godini, prema istom zavodu.

Ukupan broj rođenih u 2020. godini bio je 35.987 djece – 51,3 posto muške djece i 48,7 posto ženske djece.

U 2020. godini broj umrlih osoba porastao je u odnosu na prethodnu godinu, odnosno umrlo je 5.229 osoba, ili 10,1 posto više nego u prethodnoj godini.

Od ukupnog broja umrlih osoba (57.023) u 2020. godini 49,3 posto odnosilo se na muške osobe i 50,7 posto na ženske osobe.

Manje 21.178 osoba

Stopa prirodnog prirasta u 2020. godini u Hrvatskoj bila je negativna i iznosila je minus 5,2 (minus 21.178 osoba), saopćeno je iz DZS-a.

U svim županijama bio je negativan prirodni prirast, a najveći negativan prirodni prirast bio je u Osječko-baranjskoj županiji, minus 2.108.

Pozitivan prirodni prirast bio je u 34 grada/općine, a negativan je bio u 512 gradova/općina i Gradu Zagrebu, dok je devet gradova/općina imalo nulti prirodni prirast.

U 2020. godini sklopljeno je 15.196 brakova, a ukupno su 5.153 pravomoćno razvedena braka. 

Izvor: Agencije