Upravni sud poništio odluku o doktoratu Siniše Malog

Predmet je vraćen Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu na ponovno odlučivanje.

Doktorat Siniše Malog doveden je u pitanje još 2014. godine kada su ga profesori optužili da je dijelove doktorata plagirao (Arhiva)

Upravni sud poništio je danas odluku Senata Univerziteta u Beogradu kojom je ministru finansija Siniši Malom poništena diploma doktora nauka, nakon što je Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu zaključio da je njegova doktorska disertacija plagijat, tvrdi Beta.

Upravni sud donio je presudu kojom je poništeno rješenje Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu kojim je utvrđeno neakademsko ponašanje prilikom izrade doktorske disertacije Siniše Malog.

Kako je objavio Beogradski univerzitet, predmet je vraćen Odboru na ponovno odlučivanje, prenosi Tanjug.

Optužbe za plagiranje dijelova

O toj presudi obaviješten je Prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu, koji okuplja dekane fakulteta, direktora instituta i predsjednike vijeća grupacija Univerziteta na današnjoj sjednici održanoj radi pripreme redovne sjednice Senata.

„Univerzitet u Beogradu potvrđuje da mu je dostavljena presuda Upravnog suda i da će sve naredne korake, kao i do sada, preduzimati u skladu sa zakonom i poštujući propise Republike Srbije i pravne akte koje su usvojili njegovi organi”, navedeno je na internetskoj stranici BU.

Rektorica Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović potvrdila je da je na Univerzitet danas stigla odluka Upravnog suda.

“Pažljivo ćemo razmotriti presudu i odgovoriti u skladu sa važećim propisima”, rekla je Popović za Danas.

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu ranije je jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorata.

Mali je, utvrdio je odbor, povrijedio član 22 Kodeksa profesionalne etike jer je doslovce preuzimao dijelove iz radova drugih autora.

Doktorat Siniše Malog doveden je u pitanje još 2014. godine kada su ga profesori optužili da je dijelove doktorata plagirao.

‘Posrnuće obrazovnog sistema’

Skupština slobodne Srbije (SsS) saopštila je danas da “poništavanje odluke Senata Univerziteta u Beogradu, kojom je diploma doktora nauka Siniši Malom proglašena ništavom zbog nedvosmisleno utvrđenog plagijata, predstavlja nastavak uništavanja autonomije i kredibiliteta visokog obrazovanja u Srbiji”.

“Ova odluka Upravnog suda ima za cilj da još jednom utvrdi korake ka zatiranju univerziteta u zemlji u kojoj su znanje i stručnost sahranjene vrednosti”, ocjenjuje SsS.

Odluku je osudila i Nova stranka, koja ju je ocijenila kao “posrnuće obrazovnog sistema u državi”.

Demokratska stranka ocijenila je da je Upravni sud “gotovo sigurno pod pritiskom izvršne vlasti” poništio odluku Senata Univerziteta u Beogradu.

Izvor: Agencije