Hrvatski javni dug 43,54 milijarde eura

Udio javnog duga u bruto domaćem proizvodu porastao je na 89,1 posto sa nivoa od 72,8 procenata na kraju 2019. godine.

U strukturi duga prevladavaju dugoročni dužnički instrumenti (Al Jazeera)

Ukupan hrvatski dug opće države iznosio je na kraju prošle godine 329,7 milijardi kuna (43,54 milijarde eura) i veći je za 12,6 procenata, ili za 36,8 milijardi kuna (4,86 milijardi eura), nego u decembru 2019. godine, prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB).

Udio javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP) porastao je na 89,1 posto, sa nivoa od 72,8 procenata na kraju 2019. godine, prenosi Hina.

Iznos duga na kraju decembra povećan je u odnosu na novembar za 526 miliona kuna (69,4 miliona eura), ili za 0,16 posto, pokazuju prvi podaci HNB-a.

Prevladavaju dugoročni dužnički instrumenti

Analitičari HNB-a u komentaru napominju da se prirast duga najvećim dijelom odnosi na domaću komponentu duga, koja se u decembru povećala za 4,1 milijardu kuna (546,1 miliona eura), ili za 1,9 posto u odnosu na novembar, odnosno za 26 milijardi kuna (3,46 milijardi eura), ili 13,2 procenta u odnosu na decembar 2019. godine.

U strukturi duga prevladavaju dugoročni dužnički instrumenti.

Na kraju decembra najveći udio u dugu su imale obveznice (64,4 posto), zatim dugoročni krediti (29,1 posto) te kratkoročni krediti i papiri od vrijednosti (zajednički udio 6,5 posto).

Izvor: Agencije