Srbija: Nema razloga za prekid vakcinacije AstraZenecom

Do sada su u Srbiji zabilježena 74 slučaja neželjenih reakcija, a najvećim dijelom su očekivane, tvrdi srbijanski regulator za lijekove.

Agenciji do sada nije prijavljen nijedan slučaj embolijskih i trombotičkih neželjenih dejstava, navedeno je (EPA)

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) saopštila je danas da, prema podacima kojima raspolaže, nema razloga da se prekida ili na bilo koji način ograničava primjena vakcine AstraZenece u Srbiji.

U saopštenju objavljenom na internetskoj stranici tog regulatornog tijela navodi se da Agenciji do sada nije prijavljen nijedan slučaj embolijskih i trombotičkih neželjenih djelovanja.

U saopštenju se ističe da je ALIMS upoznat i da pažljivo prati situaciju u drugim državama i na nivou EU, ali da prati i preporuke Evropske agencije za lijekove (EMA) i Svjetske zdravstvene organizacija (WHO) koje govore u prilog nastavku vakcinacije, prenio je Tanjug.

Kako je objašnjeno u saopštenju, postojanje sistema spontanog prijavljivanja i praćenja neželjenih događaja nakon imunizacije omogućilo je da se detektuju potencijalni signali koji se odnose na događaje poremećaja koagulacije krvi kod nekoliko osoba u periodu nakon vakcinacije AstraZeneca vakcinom protiv COVID-19 u EU.

“Ove podatke sada prikupljaju i pažljivo pregledaju EMA i WHO i još nije potvrđeno da li su ovi događaji u vezi sa primenom AstraZeneca vakcine protiv COVID-19 ili sa drugim nezavisnim faktorima”, kaže se u saopštenju i dodaje da se krvni ugrušci spontano i nezavisno mogu javiti i da ti dođaji nisu rijetki, prevashodno kod starije populacije.

‘Korist prevazilazi rizike’

ALIMS dodaje da do danas nijedna zemlja ili tijelo nije donijelo drugu odluku osim da korist AstraZeneca vakcine u prevenciji bolesti COVID-19 i njenim pratećim rizicima od hospitalizacije i smrti za sada prevazilazi potencijalne rizike od mogućih neželjenih reakcija od vakcine.

Agencija navodi i da su joj do danas prijavljena ukupno 74 slučaja neželjenih reakcija na AstraZenecinu vakcinu protiv COVID-19.

Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva 16 je medicinski potvrđeno i prijavljeno od strane zdravstvenih radnika, dok su 58 slučajeva prijavili pacijenti.

Najveći broj zabilježenih neželjenih reakcija su očekivane reakcije koje se ispoljavaju nakon primjene bilo koje vakcine protiv COVID-19 i odnose se na lokalne reakcije, poput bola, otoka i crvenila na mjestu primjene vakcine, zatim sistemske reakcije kao što su povišena tjelesna temperatura, bol u mišićima, bol u zglobovima, jeza, malaksalost/slabost, glavobolja i mučnina, kaže se u saopštenju.

Izvor: Agencije