Medimpex nabavlja 500.000 vakcina Sputnjik V za Federaciju BiH

Količina prvog kontigenta je najmanje 100.000 vakcina, a rok za njegovu isporuku tri radna dana, kaže se u saopštenju.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH zadužen je da, bez odlaganja, zaključi ugovor za nabavku vakcina (Ustupljeno Al Jazeeri)
Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH zadužen je da, bez odlaganja, zaključi ugovor za nabavku vakcina (Ustupljeno Al Jazeeri)

Vlada bosanskohercegovačkog entiteta Federacija BiH se na večerašnjoj hitnoj sjedici upoznala sa informacijom o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina i ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv korona virusa (COVID-19), koju je pripredmio Ad hoc tim.

Na osnovu ove informacije i procjene ponuđenih cijena, rokova isporuke, ponuđenih količina i garancija za dobro izvršenje posla, Vlada je zadužila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da, bez odlaganja, zaključi ugovor za nabavku vakcina s jedinim ponuđačom koji je dostavio potpunu ponudu, a to je Medimpex Sarajevo, za ruske vakcine Sputnjik V.

Ukupna količina vakcina koje se nabavljaju ugovorom je 500.000, kaže se u saopštenju iz Ureda Vlade FBiH za odnose sa javnošću.

Ugovorom treba definirati da ponuđač garantuje dobro izvršenje posla, da je količina prvog kontigenta najmanje 100.000 vakcina, a rok za njegovu isporuku tri radna dana od dana potpisivanja akreditiva, dodaje se.

Cijena 14,31 eura po vakcini

Fean prenosi da se Medimpex obavezao da će Federaciji nabaviti ukupno 500.000 vakcina po cijeni od 14,31 eura, u koju su uračunate provizije posrednika (ugovor su potpisali s agentom koga je ovlastio Ruski investicioni fond) i organizacija i troškovi transporta, tzv. „hladnog lanca“.

Ugovorom će biti definirano da će se plaćanje cijene vršiti sukcesivno, po isporuci vakcina i dobivanja odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za upotrebu vakcine.

Vlada je Ad hoc tim zadužila da nastavi s radom i sa svim ostalim ponuđačima koji zahtijevaju dodatne rokove za dostavljanje ponuda ili eventualno novim ponuđačima, koji se naknadno pojave nastavi pregovore za nabavku dodatnih količina vakcina.

Zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo zdravstva da odmah poduzmu aktivnosti za preraspodjelu sredstava planiranih u Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu na Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, za potrebe nabavke vakcina protiv korona virusa.

Izvor: Al Jazeera

Povezane

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO